ebib 
Nr 2/2010 (111), Biblioteki narodowe. Felieton
  następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa
EBIB

Felieton wstępny


Każdy temat jest jak rzeka. Można go potraktować ogólnie, można skupić się na jakimś odcinku albo po prostu podzielić się spostrzeżeniami z obserwacji. Jeśli odniesiemy tę metaforę do artykułów zawartych w bieżącym numerze biuletynu to tekst Bogdana Klukowskiego będzie jak spojrzenie geografa, który rysuje mapę i zaznacza na niej rzekę – wprowadza nas w temat.

Stanisław Czajka jako człowiek, który poświęcił wiele lat swego zawodowego życia temu odcinkowi rzeki, który nazywa się Biblioteka Narodowa – podzieli się z nami swymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, poglądami. Maria i Piotr Wittowie są jak obserwatorzy, którzy stoją na brzegu, czasem też wchodzą do wody, zaciekawieni innym odcinkiem rzeki – Bibliotheque Nationale de France. Ich obserwacje są różne, dotyczą spraw ważniejszych i mniej ważnych, praktycznych i takich, które można potraktować jak ciekawostki. Grażyna Jaroszewicz w artykule zatytułowanym Wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych zapoznaje czytelnika z próbami ustalania kryteriów oceny funkcjonowania tych bibliotek – znów więc rzeka jawi nam się jako całość, tym razem poddana próbie uporządkowania jej biegu.

I to tyle przenośni – z tematem bibliotek narodowych spotkamy się w tym numerze biuletynu jeszcze kilkakrotnie: w komunikacie Magdy Krynickiej Biblioteki Narodowe – nowe formy prezentacji i komunikacji omówiono wykorzystanie blogów i portali społecznościowych do promocji bibliotek. Przedstawione tu materiały nie wyczerpują oczywiście tematu zawartego w tytule numeru – będzie jeszcze wiele okazji żeby do niego wrócić.

W bieżącym numerze biuletynu znajdzie czytelnik także kolejny Raport o prawie własności intelektualnej Barbary Szczepańskiej i wpisujący się w cykl artykułów o bibliotekach czeskich tekst Kamili Grzędzińskiej - Portal o bibliotekach dla niebibliotekarzy oraz „zapytaj w bibliotece” – czyli troska o czytelnika po czesku. Bożena Michalska przedstawi Manifest Domeny Publicznej, a M. Czapnik sprawozdanie z konferencji Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL), która odbyła się w Brukseli 6-7 listopada 2009 r. Mam nadzieję, że każdy czytelnik znajdzie w tym numerze coś interesującego – życzę więc przyjemnej lektury.

Anna Filipowicz

 Początek stronyFelieton wstępny / Anna Filipowicz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2010 (111) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/111/a.php?felieton111. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187