Biuletyn
Powrót do strony 

głównej
nr 9/2007(90) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Zuzanna Helis
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski
Łukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie

Felieton prowadzącego

Artykuły

Laszlo Drotos
     Wirtualna podróż po Węgierskiej Bibliotece Elektronicznej
Jindřich Pilař, Eva Marvanová
     Czeski Portal Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Andrea Osterode
     WWW.BIBLIOTHEKSPORTAL.DE – niemiecki portal internetowy o tematyce bibliotekarskiej
Bożena Winiarska
     Bibliotekarstwo francuskie na stronach WWW - wybór
Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski
     Rozwój i funkcjonowanie bazy danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne po dwóch latach doświadczeń

Badania, teorie, wizje

Katarzyna Dankiewicz
     Citizendium - czy powstaje konkurencja dla Wikipedii?
Barbara Janczak
     Metodyka poszukiwań bibliograficznych jako przedmiot szkolenia studentów AGH
Wiktoria Pękaty
     Kultura organizacyjna w aspekcie działalności informacyjnej bibliotek naukowych i technicznych

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Prawo biblioteczne jako przedmiot i źródło badań

Sprawozdania

Anna Tonakiewicz
     Bałtyckim szlakiem - wycieczka szkoleniowa do bibliotek w Rydze, Tallinie i Wilnie
Marta Stąporek
     Książkowy zawrót głowy
Wrażenia z 11. Targów Książki w Krakowie


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2007 (90) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie. - : http://www.ebib.info/2010/90/index.php. - ISSN 1507-7187