Biuletyn
Powr??o strony g3??j
Nr 9/2006(79) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Beata Laszewska-Radwanska
Grazyna Lewandowicz-Nosal

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Sylwia Wolek-Biernat
Joanna Kmiecinska

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwanski
Lukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajt??Od Misia do Cogito
czasopisma dla dzieci i młodzieży

Felieton wstepny

Artykuły

Beata Emilia Łaszewska-Radwańska
     Czasopisma dla dzieci i młodzieży - od ?Rozrywek dla dzieci? do wybuchu drugiej wojny światowej
Angelika Matusiewicz
     Czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Bibliografia 2000-2005
Grażyna Lewandowicz-Nosal
     Dwunastolatek i czasopisma
Iwona Podlasińska
     Rola katolickich czasopism dla dzieci i młodzieży
Jerzy Kumiega
     TWIST LUIZY W POPCORNIE, czyli kilka słów o czasopismach dla młodzieży

Badania, teorie, wizje

Jadwiga Kotulska, Ewa Rał
     Dzieje oleśnickiej biblioteki łańcuchowej

Komunikaty

Maria Fabisiewicz
     Doskonalenie zawodowe kadry bibliotecznej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu

Sprawozdania

Magdalena Zawadzka, Katarzyna Zys
     Warsztaty eIFL Open Access Workshop


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2006 (79) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Od Misia do Cogito - czasopisma dla dzieci i młodzieży. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/79/index.php. - ISSN 1507-7187