EBIB Nr 9/2006 (79), Od Misia do Cogito - czasopisma dla dzieci i młodzieży. Felieton Nastpny artyku  

 


Felieton wstępny


Szanowni Czytelnicy!

Kolejny numer Biuletynu poświęcony został czasopismom dla dzieci i młodzieży. Jest to temat ważny dla tych bibliotekarzy którzy pod koniec roku będą dokonywali prenumeraty czasopism dla tej grupy odbiorców. Nie wspomnę tutaj o rodzicach i samych czytelnikach szukających w periodykach rozrywki i ? gadżetów. Obserwując młodych ludzi, zastanawiam się co jest dla nich ważniejsze: czasopismo czy dołączony doń błyszczyk. Takim właśnie czasopismom poświęcił swój artykuł Jerzy Kumiega. O korzyściach wynikających z lektury periodyków katolickich napisała Iwona Podlasińska. Grażyna Lewandowicz, tym razem zaprezentowała wyniki badań, prowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, dotyczących czasopism czytanych przez dwunastolatków. W artykule Angeliki Matusiewicz znajdziemy z kolei dane statystyczne mówiące o liczbie czasopism dziecięco-młodzieżowych wydawanych w Polsce w latach 2000-2005. Na koniec polecam Państwu mój artykuł, w ktróym starałam się omówić najstarsze czasopisma dla młodego czytelnika.

Zapraszam więc do lektury "dziecięco-młodzieżowego" EBIBu. Mamy nadzieję, że następny numer Biuletynu poświęcony podobnej tematyce ukaże się w przyszłości. Może za dwa lata, może za trzy? Do przeczytania!

Beata Łaszewska-Radwańska
współredaktor numeru

 Początek stronyFelieton wstępny / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2006 (79) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/79/felieton79.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187