EBIB Nr 9/2006 (79), Od Misia do Cogito - czasopisma dla dzieci i młodzieży. Komunikat Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Maria Fabisiewicz
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Doskonalenie zawodowe kadry bibliotecznej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu


W roku 2006 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu realizuje szeroko zakrojony program doskonalenia kadry bibliotecznej, w ramach środków pozyskanych z funduszy programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja czytelnictwa". Realizacja zadania pod nazwą "Dokształcanie kadry bibliotecznej" pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy zatrudnionych w powiecie sieradzkim oraz powiatach ościennych.

Zaplanowane zostały następujące formy doskonalenia zawodowego:

 1. Warsztaty realizowane w PBP dla bibliotekarzy z powiatu sieradzkiego i zainteresowanych osób z powiatów sąsiednich, w okresie wrzesień - grudzień 2006. Odbędą się szkolenia o następującej tematyce:
  • Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (nowe słownictwo i określniki) - Wanda Klenczon, kierownik Ośrodka Normalizacji Bibliograficznej BN;
  • Format MARC 21 - Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, Zakład Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, autorka podręcznika Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej;
  • Wykorzystanie Bibliografii województwa sieradzkiego za lata 1975-1998 ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów edukacyjnych i informacyjnych;
  • Strona www mojej biblioteki;
  • Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność biblioteki (poszukiwania możliwości w Internecie, wypełnianie wniosków).
 2. Wyjazd szkoleniowy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu. Wyjazd obędzie się 14-15 listopada 2006. Opolska biblioteka wojewódzka pracuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania biblioteką Sowa2, z uwzględnieniem formatu MARC 21. Praktyczne poznanie zasad funkcjonowania najnowszej wersji Sowy jest dla bibliotekarzy naszego regionu zagadnieniem priorytetowym.
 3. Dwudniowe seminarium (23-24 października 2006) dla bibliotekarzy woj. łódzkiego pt. Budowa centrum informacji dla sieci w bibliotece powiatowej lub miejskiej obsługującej sieć. Seminarium ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie najnowszych możliwości rozwiązań automatyzacji sieci bibliotecznej w skali powiatu, przy użyciu zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką. Najnowsze warianty rozwiązań w tym zakresie przedstawi autor programu Leszek Masadyński. Komunikaty na temat zagadnień związanych z użytkowaniem programu Sowa wygłoszą przedstawiciele bibliotek z Opola, Bełchatowa, Chrzanowa i dzielnicy Łódź Górna. Joanna Kantyka, reprezentująca WiMBP w Łodzi, omówi efekty wdrażania systemu bibliografii regionalnej woj. łódzkiego w 21 bibliotekach powiatowych (w tym w PBP w Sieradzu). Referat na temat Kultura w samorządzie wygłosi Michał Kalarus, przewodniczący Komisji Kultury Związku Powiatów Polskich. Elżbieta Stefańczyk, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, omówi rolę biblioteki w kształtowaniu świadomości regionalnej.

  Drugi dzień seminarium poświęcony będzie tematyce związanej z Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu; nawiązując do jubileuszu 60-lecia placówki, przewidujemy prezentację filmu pokazującego historię biblioteki, panel dyskusyjny 60 lat biblioteki pod różnymi szyldami oraz koncert Od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego w wykonaniu Leszka Długosza i Waldemara Smaszcza.
 Początek stronyDoskonalenie zawodowe kadry bibliotecznej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu / Maria Fabisiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2006 (79) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/79/fabisiewicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187