Granty i dotacje – wyszukiwarki, portale, serwisy instytucji i organizacji

 • Portal Funduszy Europejskich — strony poświęcone Funduszom Europejskim na lata 20014-2020, które Polska ma do dyspozycji w zakresie programów regionalnych czy ogólnopolskich. Jest to kompleksowa informacja o finansowaniu różnych przedsięwzięć, a także miejsce skąd można pobrać dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.
 • Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ciągu 7 lat program przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje europejskich projektów. Creative Europe – programy Komisji Europejskiej.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o programach ministra, do których mogą aplikować instytucje kulturalne głównie podległe ministrowi. MKiDN poleca także środki europejskie, które warto wykorzystać na rozwój własnej instytucji.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego — granty dla nauki z różnych zakresów (badania, rozwój) na stronie zatytułowanej Programy i przedsięwzięcia oraz na stronie Finansowanie nauki. MNiSW dysponuje środkami krajowymi i europejskimi.
 • Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju — programy agencji MNiSW wspierające badania naukowe i infrastrukturę im towarzyszącą. Mogą nimi być programy dla bibliotek naukowych zatrudniających badaczy i prowadzących badania naukowe.
 • Granty na badania — portal pokazujący praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju — informuje o funduszach europejskich, są w nim podstawowe informacje o funduszach, aktualne wytyczne, efekty wdrażania oraz wskazówki dla ekspertów i partnerów.
 • Mapa Dotacji UE — serwis Ministerstwa Rozwoju, w którym znaleźć można wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce. „Mapa Dotacji UE zawiera nie tylko dane statystyczne, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych”.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — granty z zakresy szkoleń, wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, integracji obywateli i inne. Bibliotekarze mogą starać się o pieniądze na dokształcanie.
 • Instytut Książki — realizuje programy translatorskie, dofinansowuje wydarzenia literackie promujące czytelnictwo, wydawanie czasopism kulturalnych oraz oferuje typowo biblioteczne projekty.
 • Narodowe Centrum Kultury wspiera inicjatywy zewnętrzne, instytucje i organizacje poprzez prowadzone programy dotacyjne i stypendialne.
 • Portal NGO — fundusze dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) na inicjatywy kulturalne, społeczne, szkoleniowe i inne.
 • Eurodesk — programy dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.
 • CORDIS — Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.

Opracowanie: Lidia Derfert-Wolf, Katarzyna Kozak, Bożena Bednarek-Michalska. Aktualizacja luty 2020.

Dodaj komentarz