Archiwum konferencji polskich – 2008

15-16.01. – Warszawa – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

17.01.- Warszawa – XII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA. PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU DOSTĘPEM DO BIBLIOTEK CYFROWYCH. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

23-25.01 – Warszawa – Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. Międzynarodowa konferencja z okazji 5-lecia istnienia katalogu centralnego NUKAT. Organizator: BUW.

12-14.03 – Ciążeń „Kultura pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

15-17.04. – Piła – ZG SBP we współpracy z PiMBP im. Pantaleona Szumana w Pile organizują konferencję „Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy”.

23.04 – Warszawa – IV edycja seminarium z cyklu INFOBROKER „Informacja strategicznym zasobem – pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

12-14.05 – Łódź – Przestrzeń informacyjna książki.Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi.

15.05 – Katowice – Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji. Organizator Biblioteka Śląska oraz Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego.

16-17.05. – Warszawa II Krajowa Konferencja Bibliotekarzy nauczycieli. Organizatorzy: Instytut Badań w Oświacie.

22-25.05.08 – Rabka – Konferencja Wikimedia Polska 2008. Mądrzej, dalej, więcej – jakość, wolność i otwartość razem. Organizator: Wikimedia Polska.

02-03.06 – Kraków – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IINiB UJ „Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński.

2-4.06. – Warszawa – X ogólnopolskie warsztaty Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej – nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna – problemy metodyczne i propozycje tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych. Organizator: Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Narodowa. Miejsce: Al. Niepodległości 213, Sala im. Stefana Dembego.

09-11.06. – Toruń PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

25-27.06. – Łódź – III Łódzka Konferencja Biblioteczna „Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

25-27.06. – Zakopane – 12 Konferencja Miasta w Internecie. Cywilizacyjny skok Polski. Organizator: Fundacja Miasta w Internecie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

3-6.07. ToruńV Konferencja Informatyka w Edukacji. Organizator UMK Toruń. 9-10.09. – Warszawa – Konferencja „Ochrona zasobu bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny – teoria i praktyka”. Organizator: Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

12.09. – Kraków – Konferencja Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych. Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

11-13.09. – Świnoujście – II wspólna konferencja zatytułowana „Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych”Organizatorzy: Komisja Informacji Naukowej PAN, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych.

11-12.09. – Szczecin – III Forum Młodych Bibliotekarzy. Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku. Organizatorzy:Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Zachodniopomorski.

23-24.09. – Opole – konferencja naukowa pt. Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych wobec aktualnych zmian kulturowych i technologicznych. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

02-03.10. – Kielce – Ogólnopolska konferencja pt. „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

8.10. – SieradzPraca on-line i udostępnianie wspólnej bazy bibliotek gminnych
i miejsko gminnych powiatu sieradzkiego.
Organizator : Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysław Broniewskiego w Sieradzu, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Firma Sokrates Software z Poznania.

13-15.10 – MuszynaRozwój bibliotek publicznych w Polsce a standardy europejskie. Organizator: Polski Związek Bibliotek.

15-17.10 Sopot – Infobazy 2008. Systemy, Aplikacje, Usługi. Organizacja: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanologii PAN.

22.10. – Elbląg – VII Elbląskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy „Działalność informacyjna bibliotek systemu oświaty a potrzeby społeczeństwa informacyjnego”. Organizator: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

23-24.10. – Warszawa – VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów pod hasłem „Bibliografia w erze cyfrowej”. Organizatorzy: Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

22-24.10 – Wrocław – Ogólnopolska sesja problemowa Wielkomiejskie pokolenie 50+ w świecie kultury. Organizator Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

19-20.11. – Katowice – II ogólnopolska konferencja naukowa Zarządzanie informacją w nauce. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informacji naukowej, IBiIN UŚ, IINiB UJ.

20-21.XI. Lublin – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : Biblioteka i informacja w roku 2008. Organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24-25.11. – PoznańPolskie Biblioteki Cyfrowe. Organizator: PCSS, PAN.

26-28.11. Warszawa – VIII ogólnopolska konferencja pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Narodowa.

4.12. – Warszawa – XI seminarium z cyklu Składowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych w praktyce. Organizator : Centrum Promocji Informatyki.

11-12.12 – Warszawa – Międzynarodowe warsztaty pt. „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla dzieci i młodzieży”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Goethe-Institut w Warszawie, we współpracy z Multimedialną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży „Nautilus”.

12.12. Toruń – Ogólnopolska konferencja „Poszukując nowych form książki”. Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Dodaj komentarz