Archiwum konferencji polskich – 2009

21.01 – Warszawa – Ogólnopolskie Seminarium Primo . Organizator Aleph Polska.

26-27.02 – Katowice – Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Organizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

16.03. – Dąbrowa Górnicza – II Konferencja Informacja w świecie cyfrowym. Informacja a innowacja. Biznes, nauka, edukacja i rozrywka. Organizator: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

26.03. – Warszawa – Konferencja naukowa Zarządzanie prawami własności intelektualnej. Korzystanie z praw autorskich. Organizatorzy: Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Własności Intelektualnej IP.

03.04 – Chorzów – Konferencja Biblioteka dla przyszłości. Organiztor: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

20.04 – Warszawa – Sesja naukowa „Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych”. Organizator: Biblioteka Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

23.04 – Warszawa – Konferencja naukowa „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”. Organizatorzy: Parlament Rzeczpospolitej Polski oraz Koalicja Otwartej Edukacji.

23.04. – Łódź – Warsztaty BIBLIOLOGICZNE PTB OW poświęcone znaczeniu badań biograficznych w księgoznawstwie. Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

29-30.04 – Warszawa – III Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy Czytelnicy o specyficznych potrzebach – uczniowie zdolni i „trudni”. Organizator: Instytut Badań w Oświacie.

01-03.05 – Jadwisin. Konferencja Wikimedia Polska 2009. Organizator: Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

05.05. – WarszawaOtwarta nauka w Polsce. Organizator: ICM Uniwersytet Warszawski.

14-15.05. – Bydgoszcz – Ogólnopolska konferencja naukowa Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji. Organizatorzy: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

27-29.05. – Bydgoszcz – Ogólnopolska konferencja naukowa „Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy“. Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej.

28-29.05. – Gdańsk – III Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek pod hasłem: Standardy funkcjonowania bibliotek europejskich. Organizatorzy: Ateneum- -Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Związek Bibliotek, Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego.

29-30.05. – Konstancin – Ogólnopolska konferencja Nowoczesna biblioteka – kluczem do sukcesu użytkowników i edukacji społeczeństwa Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

01-02.06 – Kraków – Międzynarodowa konferencja naukowa Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

03-05.06 – Łódź – Konferencja Stare i nowe w bibliotece – współpraca czy konkurencja. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
03-05.06 – Warszawa – XI Ogólnopolskie Warsztaty Opracowania Rzeczowego Zbiorów w BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze – teraźniejszość i przyszłość. Organizator: Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP.

08-10.06. – Wrocław – XI Konferencja Niepaństwowych Szkół Wyższych Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich. Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

17.06. – Warszawa – Konferencja naukowa Polskie biblioteki publiczne – nowe otwarcie. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski.

18-19.06. – Wrocław – Międzynarodowa konferencja naukowa „II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych”. Organizator: Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej.

24-26.06. – Białystok – Ogólnopolska konferencja naukowa „Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

02-04.09. – Gdańsk – Ogólnopolska konferencja naukowa: Bibliotekarz: zawód czy powołanie?
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku.
09-11.09. – Szczecin – Ogólnopolska konferencja: Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Szczecinskiego.

9-11.09 – Jachranka – Konferencja naukowa „Niewidomi w świecie książek i bibliotek”. Organizatorzy: Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych oraz Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy.

09-11.09 – Mąchocice koło Kielc – VI ogólnopolska konferencja „Zarzadzanie instytucją kultury”. Organizator: Polski Związek Bibliotek.

22.09.- Chorzów – II Ogólnopolska konferencja naukowa: „Technologia informacyjna w gospodarce opartej na wiedzy”. Ogranizator: Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

22-25.09 Zakopane – Jubileuszowe X Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej, które odbędzie się pod hasłem Bezpieczna, Innowacyjna i dostępna informacja perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

23-24.09. – Elbląg – Ogólnopolska Konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. Organizatorzy: SBP, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, OEiiZK, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

24-25.09. – Lublin – Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność wydawnicza bibliotek
w czasach konwergencji mediów”
. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

01-02.10. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Rękodzieło i nowoczesne technologie. Organizator: Biblioteka Narodowa.

4-5. 02.10. – Poznań – Międzynarodowa Konferencja: Przestrzenie Kultury Komiksowej. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense UAM oraz Projekt Centrala – Sztuka Komiksu Europy Środkowej.

08-09.10 – SzczecinRegionalna prasa bibliotekarska – doświadczenia i perspektywy. Organizator: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

04-06.11. – Gdańsk – XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolska Konferencja Fonotek. Organizatorzy: Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML, Sekcja Fonotek SBP, Akademia Muzyczna im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku.

05-06.11. – Kraków – IV forum młodych bibliotekarzy. Inicjatywy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie. Organizatorzy: SBP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i inne biblioteki Krakowa.

16-17.11. – Warszawa – Konferencja naukowa „Książka – biblioteka – propaganda” . Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

19.11. – Warszawa – Konferencja dla bibliotekarzy „Ochota na życie”. Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

20.11. – Wrocław – Konferencję Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia. Organizatorzy: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna.

26-27.11. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja Cyfrowośc bibliotek i archiwów. Organizatorzy: Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteka Narodowa.

08-10.12. – Poznań – Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe. Organizatorzy: Biblioteka Kórnicka PAN, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Dodaj komentarz