Archiwum konferencji polskich – 2011

11-12.01. – Warszawa – Konferencja Projektu SYNAT – repozytorium wiedzy. Organziator: Uniwersytet Warszawski.

18.01. – Warszawa – XVII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA „PROBLEMY CYFRYZACJI DOKUMENTÓW PIŚMIENNICZYCH W BIBLIOTEKACH, MUZEACH I ARCHIWACH”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

02-05.03. – Cieszyn – Konferencja „Podzielone regiony – podzielone kultury historyczne?”. Organizatorzy: Książnica Cieszyńska, Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa) z Oldenburga.

18-20.03. – Wrocław – VI konferencja Wikimedia polska. Organizator: Fundacja Wikimedia Polska.

24.03. Bielsko-Biała – VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Organizator: Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej.

28-29.03. – Warszawa – Konferencja „Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

04.04. – Bydgoszcz – Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych „Potrzeby użytkownika biblioteki wczoraj i dziś”. Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy KINiB Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

04-05.04 – Warszawa – Ogólnopolska konferencja naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator: Fundacja Wirtu@lna kultura.

14-15.04. – Gdańsk – V Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek. Organizatorzy: Ateneum – Szkoła Wyższa, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP, Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego.

14-15.04 – Wrocław – V Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie.

18.04 – Warszawa – Sesja naukowa Bibliografia poloników zagranicznych: 270 lat tradycji, teraźniejszość i przyszłość. Organizator: Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej.

10.05. – Warszawa – Konferencja naukowa „Druk i biblioteka w życiu codziennym”. Organizatorzy: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

12.05. – Siedlce — Seminarium Czytam bo muszę, czytam bo lubię. Organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

12-13.05. – Jelenia Góra – Konferencja „Elektroniczne usługi polskich, czeskich, niemieckich bibliotek w Euroregionie Nysa”. Organizator: Książnica Karkonoska.

16-17.05. – Kraków – Ogólnopolska konferencja Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Organizator: Biblioteka Główna oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

18-20.05. – Białystok – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące„. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

18.05. – Kraków – „©yfrowe pr@wo autorskie – prawdy i mity prawa Internetu. Organizator: Fundacja Wirtualna Kultura.

19-20.05. – Olsztyn – Konferencja LAB. Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

29.05-2.06 – Warszawa – Międzynarodowa konferencja IATUL – „Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships„. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

31.05-02.06. – Łodź – Międzynarodowa konferencja Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Organizator : Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

02-03.06. – Warszawa- Cyfrowa Kultura – Archiwa, Muzea, Biblioteki. Organizatorzy: IBM Polska, Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Filmoteka Narodowa.

06-07.06. – Kraków – Międzynarodowa konferencja naukowa Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 07-09.06. – Szczecin – XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

08.06. – Szczecin – seminarium „Wykorzystanie formatu MARC 21 w systemach bibliotecznych open source na przykładzie KOHA”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

15-17.06. – Kraków-Zakopane – Ogólnopolska konferencja naukowa „Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej”. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej.

28.06. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja Polskie Biblioteki Publiczne: Promocja! Organizatorzy Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski.

30.06-1.07. – Wrocław – Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości z zagranicy III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy„. Organizator: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej.

29.07. – Kraków – Konferencja „Sponsoring kultury i sztuki – praktyczne porady z zakresu PR i sponsoringu”. Organizator: MJTraining i Fundacja Wirtu@lna kultura.

01-02. 09- Poznań – Konferencja „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”. Organizator: SBP, Biblioteka Politechniki Poznańskiej.

05-07.09 – Gdańsk – VI Konferencja Naukowa „INFOBAZY 2011 – Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne”. Organizatorzy: Centrum Informatyczne TASK, Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanologii PAN.

08-11.09. – Wrocław Europejski Kongres Kultury. Organizatorzy: MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Wrocław.

15-17.09. – Pobierowo – IV Ogólnopolska konferencja naukowa Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

15-16.09. – Poznań – VI Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Organizatorzy: Biblioteki poznańskie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

22-23.09. – Łódź – XIII Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych, Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyższych. Organizator: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka (na zlecenie Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP).

27.09. – Warszawa – IV ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego: Digitalizacja… i co dalej? Organizator: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

29.09. – Gliwice – Konferencja naukowa „Gdzie jesteś Czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

10-13.10 – Poznań – ogólnopolska konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011. Organizator: PCSS, PFBN, Biblioteka Kórnicka.

19.10.- Warszawa – Centrum Nauki Kopernik FORUM INSTYTUCJI KULTURY – problemy cyfryzacji zasobów muzealnych, bibliotek i archiwów.

11-12.10. – Częstochowa – Ogólnopolska Konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek” III edycja. Organizatorzy: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie oraz Agencja SUKURS.

13-14.10. – Bydgoszcz Ogólnopolska konferencja „Książka i prasa w kulturze”. Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

20-21.10. – Szczecin – Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Ekonomicznych „Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj – dziś – jutro”. Organizator: Biblioteka Ekonomiczna WNEiZ Uniwersytet Szczecińsk i.

14.11.- Warszawa – Seminarium: Standardy bibliograficzne 2011. Organizator Biblioteka Narodowa.

14-15.11 – Bydgoszcz – Ogólnopolska konferencja naukowa Kultura pamięci. Organizatorzy: Instytut Historii i Stosunków Międzynawowych, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i inni.

16-17.11. – Opole – Ogólnopolska konferencja naukowa Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego.

18-20.11. – WarszawaKultura 2.0. Kultura odnawialna. Organizator: Narodowy Instytut Audiowizualny.

23–25.11. – Wrocław – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Książka. Dokument. Informacja. W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

06.12. – Katowice – V Ogólnopols​ka konferencj​a studencka Użytkowni​cy – jak ich łapać i zatrzymywać? Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

9.12.11. – Łódź – Ogólnopolska konferencja Biblioteka miejscem przyjaznym i inspirującym. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

Dodaj komentarz