Archiwum konferencji polskich – 2013

24-25.01. Kraków Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra”. Organizator: Biblioteka Jagiellońska.
6.03. – Opole – Ogólnopolska konferencja „Nowe technologie w bibliotece. E-książki na e-regałach”. Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
07-08.03. – Dąbrowa Górnicza VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja w świecie cyfrowym. Technologia – Zarządzanie Edukacja”. Organizatorzy: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.
18.03.- Warszawa – Konferencja projektowa „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
15-16.04. Warszawa II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian„. Organizator: Uniwersytet Warszawski, ISKO PL.
16-17.04. – Poznań – Konferencja i3’2013. Organizator: PCSS.
17-19.04. Poznań Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
18-19.04. – Warszawa – Ogolnopolska konferencja Wymiary wiedzy w nowych technologiach. Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Centrum Cyfrowe, CyberLaw.
18-19.04. – WarszawaVII Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie.
22-23.04. Lubostroń Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013”. Organizatorzy: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
24.04. – Katowice – konferencja Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich. Organizatorzy: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, FIDES, SBP.
16-17.05. Gdańsk VII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Strefa kultury, strefa nauki – współczesny obraz biblioteki. Organizatorzy: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
20.05. – Warszawa – Ogólnopolskie seminarium „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce – SYNAT Uczelniom”. Organizator: Biblioteka Politechniki Warszawskiej.
22.05. – Grodzisk Mazowiecki – Konferencja Nowe technologie i e-booki w bibliotekach. Organizatorzy: Biblioteka Narodowa i Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki.
23.05. – Poznań – ogólnopolska konferencja Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. Organizator: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.
23-24.05. Kraków II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji”. Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego.
23-24.05. Wrocław – Ogólnopolska konferencja „Radość czytania. Oferta bibliotek dla młodzieży w wieku 13-19 lat”. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Zarząd Oddziału SBP we Wrocławiu.
24.05. – Warszawa – Seminarium OCLC i BN. Organizator: Biblioteka Narodowa.

04-06.06. Łódź Międzynarodowa konferencja Biblioteka w komórce? – przyszłość usług bibliotecznych. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

12-14.06. – Białystok IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

19-21.06. Wrocław IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Organizator: Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej.

24-25.06. Toruń Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

12-13.09. – PoznańXV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych . Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

16-18.09. – Katowice – XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: „Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo”. Organizator: Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

18-20.09. – Szczecin – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy opracowania”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

18-19.09. – Olsztyn – Konferencja Biblioteka we współczesnym systemie komunikacji. Organizatorzy Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz firma Sokrates-Software.

18.09. – Częstochowa – 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach na temat: „Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej.

20.09. – Słupsk – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia infomacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”. Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu Pomorskiego i Oddziału Słupskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku.

24-27.09. – Zakopane – XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

01.10. – Warszawa – Konferencja CopyCamp. Organizator: Fundacja Nowoczesna Polska

10-11.10. – Warszawa – Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Organizator: Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

10-11.10. Toruń – Konferencja międzynarodowa „Biblioteka w czasach kryzysu”. Organizator: Polski Związek Bibliotek.

11-12.10.  – Warszawa – Konferencja openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury. Organizator: Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki.

15-17.10. – Zielona Góra – Międzynarodowa konferencja naukowa bibliotek miast i regionów partnerskich pt. „Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów”. Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz SBP Okręg Lubuski.

21-22.10. – Warszawa – Kongres Bibliotek Publicznych. Organizator: FRSI

21-23 – Bydgoszcz – Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspiracja czy przeżytek” XIII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych V Ogólnopolska Konferencja Fonotek. Organizatorzy: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML  Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

24-25.10. – Gliwice – Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej.

24-25.10. – Lublin – Ogólnopolska konferencja naukową z udziałem gości zagranicznych „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku”. Organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie.

28.10. – Opole – Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukową „BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW. Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie”. Organizatorzy: Politechnika Opolska i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

29.10. – Warszawa – Międzynarodowe seminarium CERL STOP THIEF! Preventing and Investigating Theft from Collections in the Digital Age. organizatorzy: CERL, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

14-15.11. – Szczecin – Ogólnopolska konferencja Naukowa „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna”. Organizator : Książnica Pomorska w Szczecinie.

29.11. – WrocławV Konferencja Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku – kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. Organizatorzy: Zarząd Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.

04-06.12 – Wrocław – Ogólnopolska konferencje naukowa Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

10.12 – Kraków” – „System ARROW – sine qua non rynku książki w XXI wieku”. Organizator: SAiW PK.

 

 

 

 

Dodaj komentarz