Archiwum konferencji polskich – 2014

31.01. – Chorzów – Konferencja „Bezpieczeństwo w Bibliotece I”. Organizatorzy: BIBLIOTEKI Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.

11.03. – Warszawa – Konferencja Opening science to meet future challenges.Organizator: ICM UW.

14.03. – Warszawa – Konferencja Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze. Organizator: Centrum Cyfrowe.

18-19.03 – Dąbrowa Górnicza – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa WWW.CZŁOWIEK  w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym. Organizator: Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

27.03 – Kraków – E-eksplozja: narzędzia – metody – użytkownicy – konferencja naukowa. Organizator: Biblioteka Jagiellońska.

07-08.04 – Kielce – Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”. Organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

15.04 – Warszawa – Seminarium z cyklu Digitalizacja pt.: „Promocja bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

8.05 – Katowice – Konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie”. Organizator: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

10-11.05. – Gdańsk – XIV Ogólnopolskim Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej. Organizatorzy: Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

16.05. – Warszawa – Seminarium E-booki w bibliotece. Organizator Biblioteka Narodowa.

15-16.05. – Gdańsk – VIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański i SBP.

21-22.05. – Warszawa – VIII Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie.

04.06. – Łódź – Konferencja “Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych”. Organizatorzy: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera.

05-06.06. – Szczecin – Sympozjum naukowe Jaka biblioteka? Biblioteki naukowe w nowym otoczeniu społeczno-komunikacyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Wyzwania, szansy i zagrożenia. Organizator: Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie.

09.06. – Wrocław – I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Naukowych Biblioteki naukowe – wyzwania a rzeczywistość. Organizatorzy: SBP, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych.

11-12.06. – Poznań – Ogólnopolska konferencja pt. „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

12-13.06. – Kraków – II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych. Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych. Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

23-25.06. – Łódź – VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej: „Rozmowy o bibliotekach”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

26-27.06. – ToruńI Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj”. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

05.09. – Stargard Szczeciński – Polsko-niemiecka konferencja Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w Sieci. Organizatorzy:  Stadtarchiv der Hansesstadt Stralsund i Książnica Stargardzka.

08-10.09. – Gdańsk – INFOBAZY 2014, „Inspiracje, Integracja, Implementacje”. Organizatorzy: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i Katedrę Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanologii PAN.

11-12.09. – Ostrołęka – XVI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Strategia Biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla Bibliotek”. Organizator: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce.

15-17.09. – Warszawa – XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: ”Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a”. Organizator: Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-26.09. – Lublin – Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. Organizator: Biblioteka Główna UMCS.

08-09.10. – Ostromecko – Konferencja Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0. Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW w Bydgoszczy.

07.10. – Warszawa – II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014. Organizator: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.

14-15.10. – Radomsko Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Czytelnictwo. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury w Radomsku.

16-17.10. – Łódź – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. Organizatorzy: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi.

16-17.10. – Lublin – Konferencja naukowa „Biblioteka, Książka,
Informacja i Internet”. Organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie.

20-21.10. – Warszawa – V kongres bibliotek publicznych „Cała naprzód”. Organizatorzy: FRSI, Muzeum Historii Żydów Polskich

23-24.10. – Toruń IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

26.10. – Kraków – 18 Targi Książki w Krakowie. Organizator: Targi Książki w Krakowie s.o.o.

4.11. – Kraków – Konferencja naukowa Dziedzictwo Jana Pawła II w Bibliotekach i Archiwach Krajowych i Zagranicznych. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

06-07.11. – Warszawa – CopyCamp 2014: Społeczne aspekty prawa autorskiego. Organizator:  Fundacja Nowoczesna Polska.

07.11. – Gdańsk – I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców
„(Po)waga książki w kulturze i edukacji”. Organizatorzy: Biblioteka i Wydział
Studiów Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.

13-14.11. Kraków – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie.

14-16.11 – Katowice – Targi Książki w Katowicach. Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.

19.11. – Katowice – VIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.: Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

20-21.11. – Warszawa – Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przyszłość charakterystyki rzeczowej zbiorów bibliotecznych. Organizator: Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.

 

21.11. – Słupsk – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji w e-społeczeństwie”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

21-22.11. – Kraków –  Konferencja naukowa „Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie”. Organizatorzy: Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, Biblioteka Jagiellońska, Wydział Polonistyki UJ oraz Dominikański Instytut Historyczny.

27-28.11. – Kraków – III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych KOHA – narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

27-28.11. – Katowice – V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

03-05.12. – Wrocław – konferencja naukowa Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 5.12. – Wrocław – VI Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej. Organizatorzy: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Dodaj komentarz