Badania nad czasopismami naukowymi

Warto przejrzeć wyniki badań, o których pisze na swoim blogu Warsztat Badacza Emanuel Kulczycki, zatytułowane: Ocena ekspercka czasopism naukowych w 2015 r. – analiza wyników.

Opublikowany pod koniec grudnia Wykaz czasopism punktowanych (WCP) z 2015 r. jest pierwszym wykazem, w którym zastosowano ocenę ekspercką do ewaluacji krajowych czasopism naukowych nieposiadających wyliczonego Impact Factora. W najnowszym numerze „Nauki” ukazał się artykuł pt. Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych, który napisaliśmy wspólnie z Ewą Rozkosz i Anetą Drabek w ramach prac nad naszym projektem naukometrycznym.