Dzień Darczyńcy Pamięci

24 października 2015 r. Ośrodek KARTA organizuje, już po raz drugi, Dzień Darczyńcy Pamięci, aby uhonorować osoby, które przekazują swoje zbiory – cenne świadectwa historii.
Agata i Jerzy-KARTA-9892x

Historia prywatna wydobyta z szuflady, zdjęcia, zapiski, pamiątki. Przekazane przez darczyńców, gromadzone, opracowane, digitalizowane i upowszechniane – tworzą zasób i bogactwo archiwów społecznych.

To dzięki takim ludziom zasób archiwalny Ośrodka co roku powiększa się o tysiące stron dokumentów, o wspomnienia i dzienniki z czasów I i II wojny światowej, korespondencję z zesłania w głąb Związku Radzieckiego i z niemieckich obozów jenieckich, spuścizny naukowców, a także wydawnictwa II obiegu czy dokumenty prywatne, będące doskonałym źródłem do badań życia w PRL. I wreszcie niezliczone fotografie z rodzinnych albumów i spuścizn fotografów z całego XX wieku – tak różne, jak różne były losy ich autorów i fotografowanych osób.

Taki proces tworzenia zasobu, proces utrwalania „pamięci” dotyczy wielu archiwów społecznych.

W tym roku podziękowanie złożymy 60 darczyńcom kolekcji archiwalnych przekazanych KARCIE, ale chcielibyśmy, aby Dzień Darczyńcy Pamięci stał się świętem całego ruchu archiwów społecznych i był organizowany przez wszystkie archiwa – bez określania z góry konkretnej daty – w ważnych dla nich momentach, aby był sposobem wyrażania wdzięczności tym, dzięki którym archiwa żyją i wzbogacają się o nowe zbiory.

Honorowymi ambasadorami akcji zostali: pisarka i dziennikarka Katarzyna Grochola, pisarka Agata Tuszyńska, pisarz Wojciech Widłak wszyscy związani z „Kartą” w czasach jej podziemnej działalności oraz dziennikarz Jerzy Kisielewski, współpracujący z Ośrodkiem, stały partner Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie.

Symbolem stal się kwiat słonecznika – w którym wiele drobin, wiele małych ziaren składa się na piękno kwiatu.—

Kiedy: 24 października 2015, godz. 14:30
Gdzie: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Organizator: Ośrodek KARTA