Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa (POPC) ma już swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł.

Pierwszy ruszy 27 lutego i zakończy się 4 maja i będzie dotyczył e-usług publicznych w administracji. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym pliku. Dokument można znaleźć na stronie internetowej Programu Polska Cyfrowa w zakładce „Harmonogramy naboru wniosków”.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określą katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane.

Proszę zwrócić uwagę na planowane priorytety 2.3.1. i 2.3.2, bo one mogą dotyczyć bibliotek. W chwili obecnej powstaje do tego programu rozporządzenie, które organizacje bibliotekarskie opiniowały.