Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Mamy bazę BETA Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej – jest to narzędzie, które ma ułatwić dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych – informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych będzie można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe. Z perspektywy użytkownika Centralne Repozytorium to wygodne narzędzie, które pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji.