Ustawa o powtórnym wykorzystaniu informacji…

W maju Ministerstwo Admnistracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która obejmie swoim zakresem zasoby publicznych bibliotek, muzeów i archiwów. Jakie zmiany w związku z udostępnianiem cyfrowego dziedzictwa czekają instytucje kultury? Zachęcamy do lektury analizy przygotowanej przez Centrum Cyfrowe: Alka Tarkowskiego, Katarzynę Rybicką i Helenę Rymar: „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury”, w której omawiane są obecne ramy udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej, porównuje się je z nowymi założeniami oraz przedstawia rekomendacje dotyczące zasad ponownego wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury.