Biblioteki walczą

Urzeczywistnij ideę innowacyjności UNII: biblioteki, archiwa i instytucje badawcze chcą zrównoważyć zapisy prawa autorskiego : Apel do zainteresowanych po angielsku: http://www.ifla.org/node/8621.

Ponad 60 bibliotek, archiwów i instytucji badawczych z krajów Unii Europejskiej oraz świata reprezentujących ponad 650000 pracowników informacji wspólnie wystąpiło z listem do Unii Europejskiej, by odniosła się konstruktywnie do debaty odbywającej się w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) a dotyczącej wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów. List jest dostępny na stronach organizacji bibliotekarskiej IFLA: http://www.ifla.org/node/8619.

Organizacje z: Hiszpanii, Francji, Polski, Włoszech, Słowacji, Litwy, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Bułgarii, Rosji i Szwecji, a także Australii, Kanady i Kolumbii połączyły siły z organizacjami bibliotekarskimi oraz archiwalnymi podkreślając prawnoautorskie bariery uniemożliwiające międzynarodową współpracę badawczą, zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzanie nowych form innowacji.

Sygnatariusze listu wzywają Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zapewnienia, że dyskusja nad międzynarodowym instrumentem dotyczącym wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów będzie kontynuowana i będzie odzwierciedlona w zaleceniach Komisji Stałej Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych WIPO, wzywają też Unię Europejską, by zaangażowała się konstruktywnie w te debaty. Na ostatnim posiedzeniu SCCR przedstawiciele Unii Europejskiej próbowali cofnąć wcześniejsze konkluzje uzgodnione przez wszystkie kraje świata należące do WIPO.

Należy podkreślić, że debata na forum WIPO jest ważna dla:

  • Wzmocnienia nowatorskich, otwartych, międzynarodowych badań.

  • Zapewnienia następnym pokoleniom naukowców dostępu do zdigitalizowanego dziedzictwa kultury oraz tego urodzonego cyfrowo.

  • Globalnego udostępnienia europejskiego dziedzictwa kultury.

Więcej informacji na temat 27 posiedzenia SCCR można znaleźć na stronie IFLA: http://www.ifla.org/node/8600.