Kreatywna Kultura – nowy program unijny

Jakie inicjatywy będzie od roku 2014 wspierał program?
  1. Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze  kultury i kreatywnym w UE i poza nią.
  2. Sieci współpracy kulturalnej, pomagające sektorom kultury i kreatywnym działać poza  granicami swojego kraju i wzmacniające ich konkurencyjność.
  3. Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym.
  4. Platformy operatorów kultury pomagające początkującym artystom i promujące europejskie utwory z dziedziny kultury i sztuki.
  5. Szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej.

Więcej czytaj w polskiej ulotce creative-europe-leaflet_pl lub na stronach punktu kontaktowego.