UMK pozyskał grant na digitalizację

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu ponad 4,5 mln złotych na realizację projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Jest to kolejny projekt służący digitalizowaniu i upowszechnianiu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC) bibliotecznych zasobów naukowych. Dzięki przyznanej kwocie w wysokości 4 599 042,05 zł zasoby KPBC powiększą się o 28 tys. obiektów. Dodatkowo 15 tys. opisów bibliograficznych wprowadzonych zostanie do zasobów bazy katalogowej. Ucyfrowione zostaną m.in. kolejne czasopisma regionalne, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu od XIX w., czasopisma, biuletyny i inne materiały emigracji polskiej od 1939 do 1949 r., opracowania i źródła naukowe dotyczące Pomorza, krajów bałtyckich oraz dawnych Prus Wschodnich i Środkowych, zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, nuty, mapy, grafiki), wśród których wymienić należy planowaną digitalizację unikatowej w skali światowej kolekcji 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii (1545-62).

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Grant został przyznany w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Koordynatorem projektu jest dr Karolina Zawada, kierownik Sekcji Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej.