Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Marek Jurowski,
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk,
Marek Jurowski,
Piotr Malak

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka
Aleksander Radwański


Rozmiar: 77 bajtów Biblioteki publiczne wielkich miast

Felieton redaktora prowadzącego

Artykuły

Komunikaty

Listy od i do redakcji

Warto wiedzieć

PrawoBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2003 (42) luty. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2003. - Czasopismo elektroniczne. - Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/42/index.php. - ISSN 1507-7187