EBIB 
Nr 2/2003 (42), Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie. felieton
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

Felieton redaktora prowadzącego


Digitalizacja, tworzenie zasobów elektronicznych - to dziś bardzo modne tematy. EBIB uważnie śledzi wszelkie nowości w tych dziedzinach, odnotowujemy je w dwóch rubrykach naszego serwisu Bibliotekach wirtualnych i Digitalizacji.

Przystąpienie Biblioteki Narodowej do NUKAT-u, podjęcie współpracy w dziedzinie skanowania mikrofilmów pomiędzy BN a BUW-em, czy inauguracja Polskiej Biblioteki Internetowej, to wydarzenia warte odnotowania. Ta ostania inicjatywa - PBI - budzi szczególne emocje, po pierwsze ze względu na rozmiar i znaczenie tego przedsięwzięcia, po drugie ze względu na brak rzetelnych i wyczerpujących informacji na jej temat. W bieżącym numerze znajdą Państwo list prof. Ryszarda Tadeusiewicza rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który podjął się trudu prowadzenia tego przedsięwzięcia. Niestety, mimo obietnic, nie otrzymaliśmy informacji prezentującej stanowisko inicjatora PBI, Komitetu Badań Naukowych. Zamieszczamy natomiast fragmenty listu potencjalnego użytkownika PBI. Trudno się oprzeć wrażeniu, że temat PBI został zepchnięty na plan dalszy przez nowy projekt jakim jest Offset dla nauki (czytaj w Warto wiedzieć...).

Projekty digitalizacji realizowane przez polskie biblioteki zostały już wielokrotnie opisane. Przedstawiono je także na seminarium poświęconemu temu tematowi, które odbyło się w Bibliotece Narodowej we wrześniu 2002 roku (drukowane materiały mają się ukazać niebawem). Postanowiliśmy więc sięgnąć do doświadczeń zagranicznych. W felietonie Davida Pearsona pobrzmiewają swojskie nuty: brak jednolitego programu, brak środków, oczekiwania wobec biblioteki narodowej, aż trudno uwierzyć, że autor jest mieszkańcem "bibliotekarskiego raju" jakim dla wielu jest Wielka Brytania. Zupełnie innym tekstem jest artykuł Anne Katrien Amse, kierującej działem gromadzenia zbiorów w holenderskiej bibliotece narodowej - Koninklijke Bibliotheek. Mamy tu gotowy, sprawdzony wzorzec postępowania przy gromadzeniu i archiwizowaniu egzemplarza obowiązkowego dokumentów elektronicznych. O efektach dobrze pojętej współpracy i sprawnego zarządzania czytamy w artykule Marty Sobieszek poświeconym OCLC i projektowi American Memory.

Na inne możliwości wykorzystania techniki cyfrowej w bibliotece zwraca uwagę Joanna Potęga. Szkoda, że nie mogliśmy zamieścić prezentacji multimedialnej. W ostatnim artykule, autorki Ewa Potrzebnicka i Donata Rams, opisują swoje doświadczenia związane z konserwacją zbiorów bibliotecznych, które ucierpiały na skutek powodzi. Digitalizacja jest tu narzędziem ochrony i zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów. Tworzenie kopii cyfrowych, z jednej strony pozwala udostępniać materiały czytelnikowi, bez obawy o ich zniszczenie, z drugiej, w przypadku uszkodzenia na skutek klęsk żywiołowych czy innych nieprzewidywalnych wydarzeń, pozwola w miarę wiernie odtworzyć oryginały.

W komunikatach znajdziecie Państwo m.in. informację o kursach internetowych bibweb organizowanych przez Fundacje Bertelsmanna, oraz obchodach 75-lecia Biblioteki Narodowej. W Warto wiedzieć... linki do aktualnych dokumentów, które, naszym zdaniem warto znać. Numer kończy przegląd aktów prawnych dotyczących bibliotek. Życzę przyjemnej lektury, a uwagi i komentarze proszę kierować do redaktora prowadzącego.

Anna Filipowicz
redaktor prowadzący

   Początek stronyFelieton redaktora prowadzącego / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2003 (42) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/42/felieton42.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187