EBIB 
Nr 2/2003 (42), Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


E U R A S L I C - platforma współpracy
ośrodków europejskich o profilu "wodnym"


EURASLIC - czyli European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres - jest stowarzyszeniem, które skupia europejskie biblioteki i ośrodki informacji naukowej z zakresu rybactwa, akwakultury i nauk o środowisku wodnym. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w 1988 roku przy wielkim zaangażowaniu Davida Mouldera. EURASLIC utworzono po to, aby umożliwić:

  • wymianę doświadczeń zawodowych,
  • wymianę informacji,
  • nawiązanie współpracy między placówkami naukowymi o podobnym profilu,
  • dostęp do źródeł informacji, zasobów bibliotecznych oraz wymiany czasopism

EURASLIC wyodrębnił się jako europejska gałąź IAMSLIC-u (International Association of Marine Science Libraries and Information Centres) - organizacji ogólnoświatowej, która powstała w 1975 roku w USA. Kolejne spotkania EURASLIC-u miały miejsce w następujących latach:

 rok 1988-Plymouth, Wielka Brytania
 rok 1990-Paryż, Francja
 rok 1991-Lelystadt, Holandia
 rok 1992-Bremerhaven, Niemcy
 rok 1994-Gdynia, Polska
 rok 1996-Valetta, Malta
 rok 1998-Ateny, Grecja
 rok 2000-Aberdeen, Wielka Brytania
 rok 2001-Brest, Francja

Zaplanowane w maju 2003 roku kolejne spotkanie odbędzie się w Kiel (Niemcy). Informacje dokładniejsze można uzyskać pod adresem internetowym:
http://www.ifm.uni-kiel.de/ze/zb/conference/first.htm.

Ostatnim spotkaniem była: 27th Annual IAMSLIC Confernce and 9th EURASLIC Conference Brest, France. 14-19th October 2001

Opublikowane materiały, jako pokłosie powyższej konferencji, zatytułowano:

MANAGING RESOURCES IN A SEA OF CHANGE
Proceedings joint IAMSLIC/EURASLIC Conference,
Published by IAMSLIC. Fort Pierce, Florida, 2002, 360 pp.
ISBN: 8755-6332

Pozycja cenna, gdyż daje możliwość zapoznania się z rozwojem technik cyfrowych na świecie i rozpowszechnianiem informacji w Internecie. Wyjaśniono w niej także prawne aspekty kopiowania materiałów drukowanych. Istnieje możliwość zakupu powyższej publikacji, która będzie ułatwiać poruszanie się w "morzu zmian", jak nieomalże poetycznie napisano w tytule materiałów. Kontakt dla zainteresowanych tematyką: janet.webster@orst.edu.

Przynależność do EURASLIC-u daje nie tylko poczucie wspólnoty ze wszystkimi ośrodkami europejskimi o profilu "wodnym", zajmującymi się zarówno rybactwem, jak i hydrologicznymi lub biologicznymi aspektami środowiska wodnego, umożliwia wręcz kontakt "fizyczny" za pośrednictwem Internetu. Polskie placówki naukowe zainteresowały się EURASLIC-iem w 1994 roku, gdy kolejna V Konferencja tego stowarzyszenia odbywała się w Polsce, organizowana w Gdyni, w Morskim Instytucie Rybackim, pod przewodnictwem Henryka Ganowiaka. Od tego czasu z roku na rok zaczęła maleć liczba polskich instytucji przynależnych do EURASLIC-u, a szkoda...

Zapewne pojawi się pytanie: jakie możemy mieć z tego tytułu korzyści? Korzystna może być bardziej dynamiczna współpraca polskiej grupy ośrodków informacji naukowej o podobnym profilu tematycznym. Wyodrębnienie takiej grupy wcale nie jest takie proste, więc integrowanie się w ramach EURASLIC-u byłoby dużym ułatwieniem. Następna korzyść, to pomoc w zdobywaniu literatury niedostępnej w kraju, uzyskiwanie informacji o działalności placówek naukowych znajdujących się w Europie i na innych kontynentach, przebijanie się do zagranicznych systemów informacji (np. ASFIS) z własnymi publikacjami. Trzeba po prostu samemu dostrzec potrzebę "wejścia do Europy" i znaleźć chęć współuczestniczenia w ogólnoświatowym obiegu informacji - do czego serdecznie zachęcam i zapraszam.

Jadwiga Zdanowska
Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
(iga.zdan.@infish.com.pl)
przedstawiciel Polski w EURASLIC-u

 Początek stronyE U R A S L I C - platforma współpracy// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2003 (42) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/42/zdanowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187