dr Iwona Sójkowska

English version

Zawód: bibliotekarz, nauczyciel akademicki (do 30.09.2020 r.)

ORCID ID: 0000-0002-3928-160X.

Wykaz publikacji od 2003

Dane kontaktowe:

tel. +48 661 665 784

email: iwona.sojkowska@ebib.pl

Doświadczenie zawodowe:

Od 1998 r. pracuje w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Do 30.09.2020 r. na stanowisku kustosza dyplomowanego, nauczyciela akademickiego, obecnie na stanowisku starszego kustosza. Od 2005 r. prowadzi zajęcia objęte planem studiów z zakresu informacji naukowej: szkolenie biblioteczne, elektroniczne źródła informacji, bibliografię. Ponadto prowadzi zajęcia dla studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu bibliometrii. Organizuje praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa oraz bibliotekarzy w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.

W latach 2017-2019 prowadziła zajęcia dla pracowników naukowych z zakresu „zarządzania informacją”.

Od 2014 r. prowadzi kursy e-learningowe oraz webinaria.

Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska bibliotekarzy.

Od 2007 r. współtworzy portal informacyjny dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Elektroniczna Biblioteka EBIB. Jest redaktorem aktualności, redaktorem serii wydawniczej Materiały Konferencyjne EBIB, redaktorem  oraz sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB” – fachowego czasopisma dla bibliotekarzy, który ukazuje się w otwartym dostępie od 1999 r.

Od 2014 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia EBIB, a w roku 2019 objęła roczną kadencję członka Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji.

Od 2012 r. organizuje Open Access Week w Łodzi i/lub koordynuję działania z ramienia EBIB w całym kraju. Promuje ideę otwartego dostępu w Polsce. Tworzy materiały edukacyjne na wolnych licencjach CC.

Czynnie uczestniczy w konferencjach dla bibliotekarzy. Jest autorką/współautorką blisko 80 publikacji (artykułów, referatów, rozdziałów), w tym niemal 30 recenzowanych.

Edukacja:

1999 r. – ukończenie studiów magisterskich w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

2010 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii.

2010 r. – uzyskanie tytułu kustosza dyplomowanego na podstawie egzaminu państwowego.

2014 r. – ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”.

Umiejętności:

Samodzielne organizowanie stanowiska pracy; zarządzanie zespołem; praca w grupie; organizacja wydarzeń (seminariów, konferencji, szkoleń); praca zdalna.

Języki obce:

Język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

Zainteresowania:

Zainteresowania zawodowe skupia wokół potrzeb użytkowników i poziomu jakości ich zaspokajania. Ceni pracę z czytelnikiem. Obecnie zajmuję się wdrażaniem jakościowego podejścia w funkcjonowaniu biblioteki. Prywatnie aktywnie praktykuję jogę, tańczy, uwielbia balet.