Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 9/2009(109) grudzień/styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz
Zuzanna Helis

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Iwona Sójkowska
Izabela Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Biblioteka – partner w biznesie

Felieton wstępny

Artykuły

Zuzanna Helis
     Biznes dla biblioteki, biblioteka dla biznesu
Piotr Witt
     Google wkracza do bibliotek francuskich
Judith A. Siess
     Bibliotekarstwo uczestniczące - co to takiego i czy nas bezpośrednio dotyczy?
Małgorzata Filipczak
     Wokół bibliotekarstwa uczestniczącego – z podwórka Oddziału Informacji Naukowej

Badania, teorie, wizje

Przemysław Krysiński, Natalia Pamuła-Cieślak, Ewa J. Kurkowska, Anna Wołodko
     Bibweb – próba oceny dotychczasowych doświadczeń

Sprawozdania

Sam Jordison
     Digital Content Conference 2009. Managing Content: towar wart swej ceny
Paweł Dziel
     III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
Beata Śliwińska
     Sprawozdanie z IV Forum Młodych Bibliotekarzy w Krakowie

Komunikaty

Wanda Klenczon
     JHP - zmiany bolesne, ale konieczne
Julian Fercz
     Historia pewnego protestu
Grażyna Piotrowicz
     W odpowiedzi na Historię pewnego protestu
Urszula Szybowska
     Biblioteka i biznes – dobry przykład – British Library

IFLA proponuje

     Siostrzane Biblioteki - partnerstwo na rzecz promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2009 (109) grudzień/styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteka – partner w biznesie. - : http://www.ebib.info/2010/109/index.php. - ISSN 1507-7187