ebib 
Nr 9/2009 (109), Biblioteka – partner w biznesie. Komunikat
 poprzedni artykuł   

 


Siostrzane Biblioteki - partnerstwo na rzecz promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży
Karta zgłoszenia: formularz w formacie doc.

Oto nowy program Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA: propozycja międzynarodowej współpracy bibliotek pracujących z dziećmi i młodzieżą; propozycja wymiany poglądów i doświadczeń, współpracy i rozwijania wspólnych programów wspierających czytelnictwo młodych.

1. Dlaczego?

Idea „Siostrzanych Bibliotek” nie jest nowa…, może jednak być pożyteczna i wzbogacająca dla wielu bibliotek. Może to być sposób na:

 • wyjście z zawodowej izolacji i stagnacji,
 • stymulację profesjonalną, źródło energii i motywacji,
 • wymianę doświadczeń z kolegami za granicą, na otwarcie się na inne realia biblioteczne,
 • zachęta do wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń i idei,

Wartością programu jest także wsparcie i aprobata międzynarodowej organizacji (IFLA) oraz współpraca międzynarodowa biblioteki; może to pomóc w kontaktach z władzami, może pomóc zwrócić ich uwagę na potrzebę promocji czytelnictwa wśród młodych.

2. Kto może uczestniczyć?

Biblioteki publiczne, szkolne i organizacje współpracujące z bibliotekami. Komunikacja odbywa się przez Internet (w bibliotece lub prywatnie). Nie trzeba być członkiem IFLA. Partnerstwo powinno polegać na współpracy bibliotek jako instytucji, a nie tylko na indywidualnej aktywności bibliotekarza. Wymaga się jednak, aby w każdej bibliotece była wyznaczona konkretna osoba odpowiedzialna za współpracę, co pozwoli na utrzymanie ciągłości i trwałość wzajemnych kontaktów.

3. Ile to kosztuje?

Wiele działań nie będzie kosztować nic - poza czasem i dostępem do Internetu. Inne mogą wymagać od uczestników znalezienia źródeł finansowania. Najważniejszą inwestycja jest czas i entuzjazm zespołu!

4. Jak znaleźć „bibliotekę partnerską”?

 1. Zgłosić się – wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać do informatyka, Iana Yapa, odpowiedzialnego za prowadzenie akcji: ian_yap@nlb.gov.sg
 2. Znaleźć na liście bibliotek uczestniczących te, z którymi chcielibyśmy współpracować i skontaktować się z nimi przez e-mail.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia o współpracy należy poinformować o tym Iana Yapa, który odnotuje to na karcie zgłoszenia.
 4. Umowa między dwiema bibliotekami może zostać sformalizowana na piśmie lub pozostać nieformalną.

5. Co mogą robić biblioteki partnerskie?

Liczba możliwości jest nieskończona… Biblioteki same określają, co chcą robić, ile mogą zainwestować w projekt (to może być tylko jeden list miesięcznie!), co mogą zaoferować, jakie są ich potrzeby i oczekiwania.

 1. Najpierw trzeba się poznać – listownie, przez skype’a, wymianę dokumentów, zdjęć biblioteki i personelu…
 2. Następnie – kilka podpowiedzi.
  Bibliotekarze mogą:
  • wymieniać poglądy na temat programów dla dzieci i młodzieży;
  • dzielić się informacjami na temat kwestii praktycznych, takich jak: klasyfikacja, wyposażenie placówek, problemy techniczne;
  • rozmawiać o problemach i wspólnie poszukiwać rozwiązań;
  • polecać sobie książki, wymieniać się opiniami, zorganizować komisję lektur;
  • pomagać sobie wspólnie w selekcji zbiorów i nabywaniu dobrych książek;
  • dzielić się wielkimi momentami (wydarzeniami) z życia bibliotek, wymieniając zdjęcia ze spotkań i imprez;
  • organizować wizyty członków ekipy na krótki czas;
  • wymieniać się doświadczeniami zawodowymi.
  Biblioteki partnerskie mogą także realizować projekty z udziałem czytelników:
  • udostępniać w bibliotece informację o bibliotece partnerskiej i jej czytelnikach (zaproponować, jeśli to możliwe, wirtualną wizytę);
  • promować książki i informacje o kraju partnera;
  • wspólnie pisać, zilustrować i wydać teksty;
  • organizować kluby lektur, w których te same książki są czytane w obu bibliotekach;
  • promować książki z kraju partnerskiego;
  • promować czytelnictwo wśród chłopców;
  • organizować zajęcia dla najmłodszych dzieci;
  • inspirować i promować twórczość młodzieży.
 3. Biblioteki partnerskie mogą wymieniać się doświadczeniami z innymi bibliotekami partnerskimi na stronie internetowej projektu (strona w realizacji).

6. Inne pytania?

Można się skontaktować z następującymi osobami:

Olimpia Bertolucci (włoski, angielski) olimpia.bartolucci@tin.it
Ingrid Bon (holenderski, angielski, niemiecki, hiszpański) ingrid.bon@biblioservice.nl
Barbara Genco (angielski) BAGencoConsulting@gmail.com
Soizik Jouin (francuski, angielski) sjouin@noos.fr
Viviana Quinones (francuski, angielski, hiszpański) viviana.quinones@bnf.fr
Ian Yap (malayski, angielski) ian_yap@nlb.gov.sg

IFLA – to najważniejsza międzynarodowa organizacja reprezentująca interesy bibliotek i serwisów informacyjnych oraz ich użytkowników. Jest organizacją niezależną, pozarządową, niekomercyjną.

http://www.ifla.org
Misja:

 • Promocja wysokich standardów w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych
 • Promowanie i wspieranie wartości oraz znaczenie bibliotek i informacji
 • Reprezentowanie interesów członków organizacji w wymiarze międzynarodowym.

Sekcja Bibliotek dla dzieci i młodzieży IFLA

Jej podstawowym celem jest popieranie rozwoju usług bibliotek dla młodych i promocja czytelnictwa na świecie. Głównym zadaniem jest rozwój współpracy międzynarodowej dotyczącej bibliotek dla dzieci i młodzieży, zachęta do wymiany doświadczeń, idei, projektów badawczych w tym zakresie. W polu zainteresowania sekcji są również usługi oferowane przez biblioteki dla dzieci i młodzieży w krajach o różnej kulturze i tradycji oraz współpraca z organizacjami o tych samych zainteresowaniach, a także z dorosłymi pracującymi z dziećmi i młodzieżą (www.ifla.org/en/libraries-for-children-and-ya).

Przekład: Grażyna Lewandowicz- Nosal

 Początek stronySiostrzane Biblioteki - partnerstwo na rzecz promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2009 (109) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/109/a.php?ifla. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187