ebib 
Nr 9/2009 (109), Biblioteka – partner w biznesie. Felieton
  następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Zuzanna Helis
EBIB

Felieton wstępny
Zestawienie haseł biblioteka i biznes budzi emocje, wydaje się zaproszeniem do dyskusji: czy biblioteki mogą i powinny na siebie zarabiać? Problem finansowania bibliotek został szczegółowo omówiony w poprzednim numerze, obecnie chcielibyśmy przyjrzeć się pozafinansowym relacjom bibliotek i instytucji komercyjnych.
Zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r., wyzwoliły w bibliotekach ogromną energię: wystarczy prześledzić tematy konferencji organizowanych w ostatnich latach, wystarczy zajrzeć do EBIB-u: zarządzanie, marketing, standardy, zasoby – tematy te przewijają się z niesłabnącą regularnością. Małe biblioteki wiejskie czy powiatowe też miały swoje chwile triumfu, na przykład wyniki organizowanego przez NBP konkursu „Z ekonomią na Ty”, adresowanego właśnie do nich, zadziwiły organizatorów z jednej strony liczbą uczestników, z drugiej – jakością projektów.
W zmieniającej się rzeczywistości biblioteki szukają nowych dróg, nowych rozwiązań, sprawdzają nowe możliwości i próbują na nowo określać swoją rolę.

W artykule Biznes dla biblioteki, biblioteka dla biznesu Zuzanna Helis stara się usystematyzować relacje pomiędzy bibliotekami a instytucjami komercyjnymi. Judith A. Siess w artykule Bibliotekarstwo uczestniczące – co to takiego i czy nas bezpośrednio dotyczy? wyprowadza bibliotekarzy z tradycyjne pojmowanej biblioteki i każe im towarzyszyć jej „klientom”. Najbliżsi tej wizji są, ostatnio bardzo popularni w prasie bibliotekarskiej, brokerzy informacji. Małgorzata Filipczak, tłumaczka powyższego artykułu, w tekście Wokół bibliotekarstwa uczestniczącego – z podwórka Oddziału Informacji Naukowej porównuje swoje doświadczenia zawodowe z wizją przedstawioną przez J. A. Siess. Do tematu numeru nawiązuje także tekst Urszuli Szybowskiej Biblioteka i biznes – dobry przykład – British Library informujący o działalności The Business & IP Center.

Piotr Witt w artykule zatytułowanym Google wkracza do bibliotek francuskich, pełnym ekspresji tonem, przedstawia zmagania bibliotekarzy francuskich z procesem digitalizacj. Mimo że autor opisuje francuskie realia, niektóre wątki wydają się zaskakująco znajome. Z tekstem P. Witta koresponduje zapis umieszczony na blogu Sama Jordisona. W relacji z Digital Content Conference 2009 omawia autor przykłady publiczno-prywatnego partnerstwa przy digitalizacji zasobów bibliotek brytyjskich. Przedstawione przez niego projekty zasługują na szczególną uwagę.
Wśród sprawozdań znajdziemy także relację Pawła Dziela z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Beaty Śliwińskiej z IV Forum Młodych Bibliotekarzy w Krakowie.

W Komunikatach Wanda Klenczon, kierownik Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, zapowiada zmiany w opracowaniu przedmiotowym opartym dotychczas na Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. W tym dziale czytelnik znajdzie również opis sytuacji pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Swoje stanowiska przedstawią: Julian Fercz – emerytowany pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oraz Grażyna Piotrowicz – dyrektor tej biblioteki.

O e-learningu i Bibwebie pisaliśmy na stronach EBIB-u wielokrotnie, warto jednak wrócić do tematu, żeby zapoznać się z nową odsłoną tego jednego z nielicznych kursów adresowanych przede wszystkim do pracowników bibliotek. Na koniec Grażyna Lewandowicz-Nosal przybliża zainteresowanym projekt „Siostrzanych Bibliotek” adresowany do bibliotekarzy pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do lektury!

Anna Filipowicz i Zuzanna Helis

 Początek stronyFelieton wstępny / Anna Filipowicz, Zuzanna Helis// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2009 (109) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/109/a.php?felieton109. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187