ebib 
Nr 9/2009 (109), Biblioteka – partner w biznesie. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Urszula Szybowska
Biblioteka Gdańska PAN

Biblioteka i biznes – dobry przykład – British Library
Czy biblioteka może być partnerem w biznesie? Tak, może i powinna nim być. Rozwój działalności firm odbywa się poprzez współpracę z różnego rodzaju instytucjami. Są wśród nich, co oczywiste, banki i agencje doradztwa finansowego, centra szkoleniowe, firmy konsultingowe, a także, co może niektórych dziwić, biblioteki. Te ostatnie mogą istotnie wspierać rozwój gospodarczy danego kraju czy regionu przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, bo taka jest praktyka na świecie (na przykład w British Library), po drugie by wspierać rozwój rodzimego biznesu.

British Library jest dobrym przykładem partnera w biznesie. Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii powstała stosunkowo niedawno (1972 r.) z połączenia Muzeum Brytyjskiego z kilkoma innymi instytucjami. Historia zaś samego Muzeum Brytyjskiego sięga 1753 r. Obecnie British Library to druga co do wielkości biblioteka na świecie (po Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie)[1]. Biblioteka Brytyjska rozwija się z duchem czasu, a nawet, patrząc z naszej perspektywy, wyprzedza go o kilka kroków.

Jedną z wielu oznak nowoczesności w British Library jest Centrum Rozwoju Biznesu i Własności Intelektualnej (The Business & IP Center)[2], które zostało powołane do życia głównie z myślą o twórczym wsparciu wynalazców, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorców i reprezentantów różnych branż sektora gospodarczego.

Rys. 1. Strona WWW Centrum Rozwoju Biznesu i Własności Intelektualnej
Rys. 1. Strona WWW Centrum Rozwoju Biznesu i Własności Intelektualnej.
Źródło: British Library Business & IP Center [on-line]. [Dostęp 29 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide Web http://www.bl.uk/bipc/.

Centrum Rozwoju Biznesu przy British Library jest miejscem, w którym przedsiębiorcy, ci początkujący i ci bardziej doświadczeni, mogą znaleźć wsparcie głównie w zakresie rozwoju kreatywności, osobistej i zawodowej, poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach edukacyjnych (w roku 2009 planowano m.in. szkolenia w zakresie wprowadzania nowych znaków handlowych (trade marks), własności intelektualnej (intellectual property) czy prawa autorskiego (copyright). Ponadto, przybiblioteczne centrum jest bankiem informacji dla ludzi biznesu. Centrum oferuje bezpłatny dostęp do najbardziej wszechstronnego zbioru w Wielkiej Brytanii dotyczącego działalności gospodarczej i własności intelektualnej, w tym około 50 mln patentów, baz danych zawierających m.in. znaki towarowe, badania rynku, raporty spółek, czasopisma zawodowe, informacje prawne i publikacje rządu. Spotkania prowadzone w centrum są w większości darmowe dla uczestników (finansowane ze środków London Development Agency) i skierowane do „każdego”, kto działa w biznesie. The Business & IP Center, mieszczące się w centrum Londynu, otwarte jest dla chętnych przez sześć dni w tygodniu[2].

Rys. 2. Kalendarium szkoleń.
Rys. 2. Kalendarium szkoleń.
Źródło: British Library Business & IP Center [on-line]. [Dostęp 29 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide Web https://www.bl.uk/bipcreg/2.2/?app_cd=BIPCREG2&page_cd=_HOME.

Przez koordynowanie działalności centrum, British Library staje się prawdziwym partnerem dla świata biznesu. Ponadto w ten sposób biblioteka kreuje realne zapotrzebowanie na swoje zbiory, oferując (jak to podkreślają jej przedstawiciele) wyjątkowy księgozbiór niezbędny do rozwoju własnej osobowości, jak i zawodowej aktywności potencjalnych użytkowników. Zatem nasuwa się wniosek, że British Library „szerząc działalność oświatową” oraz będąc partnerem w biznesie, dba również, a może przede wszystkim, o swoje interesy.

Przypisy

[1] GOLA, K. The British Library Collections. Kolekcje Biblioteki Narodowej Wielkiej Brytanii. W: The British Library. The world’s knowledge [on-line]. 2007 [Dostęp 12 października 2009] Dostępny w World Wide Web: http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/uj/gola_katarzyna_the_british_library_collection.pdf.

[2] Business & IP Center. W: British Library [on-line]. [Dostęp 12 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bl.uk/bipc/index.html.

 Początek stronyBiblioteka i biznes – dobry przykład – British Library / Urszula Szybowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2009 (109) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/109/a.php?szybowska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187