Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 7/2008(98) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Dorota Lipińska

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Seniorzy w bibliotekach - projekty

Felieton wstępny

Artykuły

Renata Augustyn, Michał Fijał
     Senior buszujący w bibliotece
Lidia Maria Jedlińska
     Biblioteki kreatorami przyszłości. Nowatorskie rozwiązania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych
Mirosława Gorczyńska
     Projekt „Akademia e-Seniora” UPC i inne działania w zakresie edukacji komputerowej dla seniorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu
Katarzyna Urbanowicz
     Seniorzy a społeczeństwo wiedzy. Rola Biblioteki
Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska
     Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych

Badania, Teorie, Wizje

Jadwiga Kotulska
     Stereotypy na temat wieku a stosunek bibliotek do bibliotekarzy 50+
Stefan Wiederkehr
     Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
Magdalena Wojczyńska, Marta Szloser
     Źródła informacji medycznej w Internecie

Wywiad

Tomasz Makowski, Anna Filipowicz
     Wywiad z dr. Tomaszem Makowskim dyrektorem Biblioteki Narodowej

Komunikaty

Barbara Główka
     Szkolenie w Londynie – kalendarium
Urszula Szybowska
     Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Gdańskiej PAN

Sprawozdanie

Beata Korzystka
     Sprawozdanie z konferencji w Świnoujściu: "Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych"


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2008 (98) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Seniorzy w bibliotekach - projekty. - : http://www.ebib.info/2010/98/index.php. - ISSN 1507-7187