ebib 
Nr 7/2008 (98), Seniorzy w bibliotekach - projekty. Felieton
  następny artykuł   

 


Dorota Lipińska
EBIB

Felieton wstępny


Szanowni Państwo!

W październikowym numerze EBIB prezentujemy inicjatywy integrujące i aktywizujące środowisko seniorów wokół działań edukacyjnych, realizowane przez biblioteki. Głównym celem tych inicjatyw jest przeciwdziałanie marginalizacji seniorów, a także zmniejszenie bariery międzypokoleniowej, przeciwstawienie się funkcjonującym stereotypom i próba ich zmiany poprzez kształtowanie nowego wizerunku seniora wśród dzieci i młodzieży.

Postęp wiedzy, a szczególnie powszechna informatyzacja zarówno gospodarki, jak i sfer życia prywatnego obywateli sprawia, że musimy wciąż uzupełniać swoją wiedzę, wciąż uczyć się nowych przepisów i procedur pozwalających radzić sobie z otaczającym światem nowoczesnej automatyzacji (bankomatami, kontami internetowymi, parkometrami i wieloma nieznanymi kiedyś urządzeniami). Trzeba jednak pamiętać, że budowa społeczeństwa wiedzy to ustawiczne kształcenie różnych grup społecznych i wiekowych. A jak wynika z badań przedstawionych przez naszych autorów coraz większą grupę w społeczeństwach Polski i Europy stanowią ludzie starsi. Brak działań służących zapoznaniu się tej grupy z nowymi technologiami może być szczególnie niebezpieczne i prowadzić do społecznego wykluczenia osób starszych. Stąd też podstawę działalności bibliotek na rzecz seniorów stanowią kursy komputerowe przeprowadzane i z pełnym zrozumieniem dla specyficznych potrzeb i możliwości uczestników. Umiejętność obsługi komputera, dostęp i sprawne posługiwanie się Internetem jest często niezbędne, aby w pełni móc uczestniczyć w życiu społecznym.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi projektami realizowanymi przez polskie biblioteki oraz skorzystania ze sprawdzonych już pomysłów.

Życzę miłej lektury
Dorota Lipińska

 Początek stronyFelieton wstępny / Dorota Lipińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2008 (98) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/98/a.php?felieton98. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187