Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 5/2007(86) czerwiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta
Zuzanna Zakrzewska
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Rafal Drewnowski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówWspółpraca zagraniczna bibliotek

Felieton wstepny

Artykuły

Petr Žák
     Sąsiedztwo warte współpracy. Cz. 2
Katarzyna Ślaska
     Biblioteka Europejska = The European Library = TEL - wspólna przyszłość?
Katarzyna Gruszka
     Zamość: Zamojszczyzna - bibliotekarskie tradycje pogranicza

Badania, teorie, wizje

Bożena Bednarek-Michalska
     Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci
Jarosław Pacek
     W poszukiwaniu optymalnej jednostki opisu
Marian Ptaszyk
     Linde – człowiek książki
Piotr Witt
     Indeksy

Komunikaty

Agnieszka Koszowska
     Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2007 w Gierałtowicach na Śląsku

Sprostowanie

Ewa Dobrogowska-Schlebusch
     Sprostowanie do artykułu ?Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie ? jako zadanie dla bibliotek? z Biuletynu EBIB 3/2007


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2007 (86) czerwiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2007. - Czasopismo elektroniczne. - Współpraca zagraniczna bibliotek. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/86/index.php. - ISSN 1507-7187