EBIB Nr 5/2007 (86), Współpraca zagraniczna bibliotek. Komunikat Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Agnieszka Koszowska
Biblioteka Śląska, Katowice

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2007 w Gierałtowicach na Śląsku
Co roku, na początku maja przypada bibliotekarskie święto – ustanowiony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Bibliotekarze bibliotek samorządowych województwa śląskiego dorocznie świętują swój dzień, spotykając się na uroczystych obchodach Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w rozmaitych, starannie w tym celu dobranych miejscach. W 2007 roku gościła ich Gmina Gierałtowice, malowniczo położona w sercu Górnego Śląska, znana ze swych walorów krajobrazowych, atrakcyjnych zabytków oraz chlubnej i ciekawej przeszłości.

Zgodnie z corocznym zwyczajem uroczystość rozpoczęła się od przekazania bibliotekarzom podziękowań za ich codzienną pracę i życzeń wszelkiej pomyślności. Życzenia składali gospodarze tegorocznego święta: dr inż. Joachim Bargiel – Wójt Gminy Gierałtowice i Lidia Pietrowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, obchodzącej w bieżącym roku 50-lecie działalności. Wiele ciepłych słów skierował do bibliotekarzy prof. Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach (głównego organizatora imprezy), a także Sylwia Błaszczyk – Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek tradycyjnie już stał się okazją do wręczenia nagród i odznaczeń. Prestiżową nagrodą Amicus Librorum, przyznawaną przez Kolegium Biblioteki Śląskiej, została uhonorowana Senator RP Krystyna Bochenek – w dowód wdzięczności za ogromny wkład w kultywowanie szlachetnej sztuki mówienia i pisania oraz kształtowanie wzorców estetycznych współczesnej polszczyzny.


Fot. 1. Przekazanie Pani Senator RP Krystynie Bochenek statuetki Amicus Librorum. Od lewej: Adam Szczypka, Starosta Powiatu Gliwickiego, dr inż. Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice, prof. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Krystyna Bochenek, Senator RP.

Nagrodę – odlaną w brązie statuetkę projektu Zygmunta Brachmańskiego – wręczył Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki. Nagroda Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy przyznawana corocznie przez Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorządowych Województwa Śląskiego trafiła do rąk Barbary Kaczmarzyk z Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Wręczana od roku 2002 statuetka honoruje zasłużonego bibliotekarza za wybitne osiągnięcia w rozwoju czytelnictwa, promocji książki i biblioteki, za twórczą, inspirującą współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku, niekonwencjonalne metody pracy, a ponadto cieszącego się uznaniem i zaufaniem miejscowej społeczności.


Fot. 2. Barbara Kaczmarzyk z Biblioteki Publicznej w Częstochowie otrzymuje z rąk prof. Jana Malickiego Nagrodę Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zgodnie z coroczną tradycją, także przyznało swoje honorowe odznaki. Ich laureatkami zostały Dorota Kowalczyk i Jolanta Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

Po części oficjalnej śląscy bibliotekarze zebrali się w malowniczej scenerii pochodzących z XVI wieku ruin Zamku w Chudowie. Przed niesprzyjającą pogodą, która udaremniła zaplanowaną biesiadę na wolnym powietrzu, znaleźli schronienie w odrestaurowanej zamkowej wieży, gdzie przygotowano dla nich poczęstunek i dalsze atrakcje. O historii Zamku w Chudowie, pracach restauracyjnych i archeologicznych odkryciach opowiadał ze znawstwem Przemysław Nocoń – archeolog, przedstawiciel Fundacji „Zamek Chudów”. Śląską gawędą umiliła czas Monika Organiściok – laureatka pierwszej edycji konkursu Po naszymu, czyli po śląsku, uhonorowana w roku 1993 tytułem Ślązaczki Roku. Wreszcie Aleksander Żukowski, autor monografii Sławne drzewa województwa śląskiego, opowiadał zgromadzonym o historii dostojnych, długowiecznych drzew, łącząc ich dzieje z dziedzictwem kulturowym Śląska i jego mieszkańców.

Tegoroczne święto po raz kolejny zjednoczyło przedstawicieli bibliotekarskiej profesji województwa śląskiego, a jednocześnie stało się okazją do spotkania na słynącej z gościnności śląskiej ziemi oraz żywego kontaktu z jej kulturą i tradycjami.


Fot. 3. Biesiada bibliotekarzy w zamkowej wieży

 Początek stronyWojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2007 w Gierałtowicach na Śląsku / Agnieszka Koszowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2007 (86) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?koszowska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187