EBIB Nr 5/2007 (86), Współpraca zagraniczna bibliotek. Sprostowanie Poprzedni artyku  

 


Ewa Dobrogowska-Schlebusch
Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego CMUJ

Sprostowanie do artykułu ?Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie ? jako zadanie dla bibliotek? z Biuletynu EBIB 3/2007


W artykule Ewy Dobrogowskiej-Schlebusch (Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek), zamieszczonym w kwietniowym numerze Ebibu (nr 3/2007), w tabeli nr 1, przedstawiającej prezentację systemu według którego dokonano pomiaru jakości stron internetowych, podano niewłaściwe dane liczbowe. Poniżej tabela przedstawiająca prawidłowe dane liczbowe:

Kryteria oceny jakości: 7 (w polu suma)
Informacja o właścicielu strony: 1 (w polu suma)
Jasno sformułowany cel strony: 6 (w polu suma)
Adresat: 3 (w polu suma)
Informacje o źródłach finansowania strony: 1 (w polu suma)
Źródło informacji: 2 (w polu suma)
Kwalifikacje autora strony: 0 (w polu suma)
Prywatność i ochrona danych osobowych: 0 (w polu suma)
Aktualizacja strony: 3 (w polu suma)

Nadesłała autorka

 Początek stronySprostowanie do artykułu ?Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie ? jako zadanie dla bibliotek? z Biuletynu EBIB 3/2007 / Ewa Dobrogowska-Schlebusch// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2007 (86) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?sprostowanie. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187