EBIB Nr 5/2007 (86), Współpraca zagraniczna bibliotek. Felieton Nastpny artyku  

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa
EBIB

Felieton wstępny


Międzynarodowa współpraca bibliotek to temat popularny, na stronach większości bibliotek naukowych i wielu publicznych znajdziemy o niej informacje. Znajdziemy listy międzynarodowych organizacji, z którymi biblioteki współpracują i tytuły projektów, w których brały udział. W pierwszej chwili działalność ta wydaje się imponująca, cóż, kiedy zwykle ogranicza się do opłacenia składki członkowskiej, czasem wyjazdu na doroczną konferencję a przypadki udziału w pracach organizacji są rzadkością, choć trzeba przyznać, że się zdarzają. Informacje o międzynarodowych projektach, często imponujące, obejmują zbyt długi okres, żeby mówić o działaniach systematycznych (bywają informacje o projektach realizowanych kilka, a nawet kilkanaście lat temu). Jasnym światełkiem w tunelu są międzynarodowe konferencje organizowane w Polsce – choćby doroczne spotkanie IATUL w Krakowie w 2004 r. czy konferencja LIBER, która rozpocznie się niebawem w Warszawie (już po raz drugi). Może to początek zmian? Może niebawem ktoś z Polski zasiądzie we władzach IFLA? Może już jutro na forum międzynarodowym będą omawiane projekty zainspirowane przez polskie biblioteki? Może... Na razie przystępujemy do projektów, staramy się o granty myśląc raczej o środkach niż celach. Jakby na marginesie tych działań kwitnie od lat działalność bibliotek w strefach przygranicznych. W bieżącym numerze ma czytelnik możliwość zapoznania się z referatem Krystyny Gruszki pt.: Zamość: Zamojszczyzna - bibliotekarskie tradycje pogranicza, przygotowanym na konferencję poświęconą działalności bibliotek w euroregionach. Konferencja jest organizowana przez ZG SBP i ma się odbyć we wrześniu w Warszawie.

Podobnie jak to ma miejsce w euroregionach, także w innych projektach naszymi naturalnymi partnerami do współpracy są nasi sąsiedzi, ale żeby współpraca była owocna takiego partnera trzeba poznać. Petr Žák w drugiej części artykułu Sąsiedztwo warte współpracy, omawia mechanizmy rządzące czeskim bibliotekarstwem, ustawy, projekty i plany rozwoju rozpisane na lata. Warto się przyjrzeć czeskim wzorom, a może także poszukać partnera do realizacji naszych bibliotekarskich celów.

Katarzyna Ślaska w artykule poświęconym Europejskiej Bibliotece - TEL omawia zasady funkcjonowania tego projektu i perspektywy jego rozwoju.
W stałej rubryce Badania, teorie, wizje znajdziemy bardzo interesujący artykuł Bożeny Bednarek-Michalskiej na temat metod oceny jakości informacji w sieci. Jarosław Pacek szuka sposobu na opisanie zasobów cyberprzestrzeni, Marian Ptaszyk sięgając do historii przedstawia czytelnikom postać Samuel Bogumiła Linde a Piotr Witt w barwnym paryskim felietonie omawia rolę, rozwój i problemy związane z indeksami na przykładzie francuskich wydawnictw.

W Komunikatach Agnieszka Koszowska zaprasza nas na obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Gierałtowicach na Śląsku. Na koniec zamieszczamy sprostowanie autorki do artykułu Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek zamieszczonego w numerze 3/2007 Biuletynu EBIB.
Mamy nadzieję, że w czerwcowym numerze Biuletynu, mimo, że czas już wakacyjny, znajdziecie Państwo coś dla siebie. Miłej lektury.

 Początek stronyFelieton wstępny / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2007 (86) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?felieton86. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187