Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 8/2006(78) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Anna Filipowicz

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Sylwia Wolek-Biernat
Joanna Kmiecinska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówBibliotekarstwo krajów
Europy Środkowej

Felieton wstepny

Artykuły

Katarzyna Janczewska-Sołomko
     Digitalizacja zbiorów dźwiękowych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej
Petr Žák
     Sąsiedztwo warte współpracy
Daniela Bírová
     InfoLib nie stanowi konkurencji
Linda Skolková
     Rok 2006: Ikaros rozwija skrzydła

Badania, teorie, wizje

Iwona Staniec, Marcin Jaszczura
     Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci
Piotr Witt
     Cywilizacja cyfrowa

Komentarze

Piotr Bierczyński
     Ukończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin a uprawnienia do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza ? historia pewnej korespondencji

Komunikaty

Olga Giwer, Marta Bryszewska
     Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
Piotr Witt
     Chmury nad biblioteką francuską

Sprawozdania

Marek Dubiński, Jolanta Hoffmann
     Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w Pradze
Agata Fiech
     Elektroniczny transfer wiedzy ? repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne
Piotr Lechowski
     Konferencja „E-WŁĄCZENIE czy E-WYOBCOWANIE?”
Marzena Marcinek
     Sprawozdanie z Seminarium CASLIN

Warto wiedzieć

     Etyczny kodeks czeskich bibliotekarzy

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy Prawne nr 23


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/78/index.php. - ISSN 1507-7187