EBIB Nr 8/2006 (78), Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. Sprawozdanie Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Marzena Marcinek
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie z Seminarium CASLIN


W dniach 16-20 czerwca 2006 r. na zamku Hruba Skala w malowniczym Czeskim Raju odbyło się zorganizowane przez Bibliotekę Czeskiej Akademii Nauk 13. Międzynarodowe Seminarium CASLIN[1]. Ponad 50 bibliotekarzy czeskich i słowackich oraz zaproszeni w roli ekspertów goście zagraniczni zastanawiali się wspólnie nad tym, czy biblioteki dobrze realizują swoje zadania oraz czy ich oferta odpowiada potrzebom użytkowników.

Seminarium tradycyjnie odbywa się wg starannie przemyślanego schematu. Pierwsze dwa dni to prezentacja referatów przedstawiających różne aspekty głównego tematu seminarium. Przed południem goście zagraniczni mówią o sytuacji w swoich krajach, po południu bibliotekarze czescy i słowaccy przedstawiają sytuację w swoich bibliotekach. Na każdy referat zagraniczny przeznacza się godzinę czasu, na referaty czeskie i słowackie po 45 minut. Po każdym referacie jest czas na krótką dyskusję.

W trzecim dniu seminarium odbywają się warsztaty prowadzone równolegle przez zagranicznych ekspertów. Celem warsztatów jest praktyczne zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami prezentowanymi w poprzednich dniach. W pracach każdego zespołu uczestniczy w roli obserwatora student bibliotekoznawstwa. Jego zadaniem jest przygotowanie sprawozdania z pracy zespołu i przedstawienie go na wspólnym spotkaniu podsumowującym warsztaty. W godzinach popołudniowych organizatorzy seminarium zapraszają uczestników na kilkugodzinną wycieczkę, która jest też okazją do bliższego poznania się i wymiany poglądów.

W ostatnim dniu role się odwracają. Referenci mają okazję wysłuchać uczestników seminarium, którzy w ramach tzw. "akwarium" przedstawiają swoje opinie i wnioski z wysłuchanych referatów, warsztatów i spotkań. W czasie panelu omawia się kolejno tematy poruszane przez referentów. Na środku specjalnie zaaranżowanej sali ustawia się stół, przy którym zasiadają paneliści - wyłącznie słowaccy i czescy bibliotekarze. Wokół nich siedzą pozostali uczestnicy seminarium. Moderatorzy przedstawiają plan panelu (przygotowany wcześniej wspólnie z zespołem bibliotekarzy), czuwają nad jego realizacją, zapisują na specjalnych tablicach wnioski z dyskusji.

Na wstępie paneliści kolejno omawiają tematy, które szczególnie ich zainteresowały. Każdy ma na swoją wypowiedź pięć minut. Następnie rozwija się dyskusja, w której uczestniczą wszyscy czescy i słowaccy bibliotekarze. Na koniec zagraniczni eksperci wyrażają swoją opinię na dyskutowany temat. W analogiczny sposób dyskutuje się kolejno o wszystkich zaplanowanych zagadnieniach.

Seminaria CASLIN odbywają się zwykle w małych miejscowościach, z dala od zgiełku codziennego życia. Zapewniają uczestnikom możliwość skupienia się na dyskutowanych tematach - z reguły wszyscy od początku do końca uczestniczą we wszystkich punktach programu. Seminarium odbywa się w językach czeskim, słowackim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem.

W tym roku w tytule seminarium znalazło się pytanie "Czy robimy to dobrze?". Jego uczestnicy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy oferta bibliotek odpowiada zapotrzebowaniom użytkowników, a w tym kontekście, czy organizacja pracy bibliotek zapewnia warunki realizacji jej zadań na odpowiednim poziomie.

Zaprezentowano dwanaście referatów, w tym cztery zagraniczne (jeden polski). Poruszane tematy dotyczyły między innymi mierników jakości pracy biblioteki (np. Measuring User Perceptions of Library Service Quality: An Introduction to LibQUAL+TM, Library performance indicators - does it really make sense to measure them, Measuring of performance and quality of public libraries by using benchmarking metod, How to track the use of library collection), różnych aspektów zarządzania konserwacją zbiorów (np. Measuring the value: Valuing the measure, Calipr: an automated tool for preservation management decision-making), badania i analizy potrzeb użytkowników (np. How to design and evaluate surveys, Víme, co naši uživatelé potřebují?).

Abstrakty i prezentacje poszczególnych tematów znajdują się na stronie www konferencji: http://www.lib.cas.cz/caslin-2006/index-en.php. Tam również znajdują się zdjęcia z seminarium i miejsca, w którym się ono odbyło - pięknego Czeskiego Raju: http://www.lib.cas.cz/caslin-2006/gallery.php.

Przypisy:

[1] Česká a Slovenská knihovní informační síť : http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/ceska-a-slovenska-knihovni-informacni-sit/.

 Początek stronySprawozdanie z Seminarium CASLIN / Marzena Marcinek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/78/marcinek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187