EBIB Nr 8/2006 (78), Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. Warto wiedzieć... Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Etyczny kodeks czeskich bibliotekarzy


Biblioteki są publicznymi i demokratycznymi instytucjami, które gromadzą, przechowują i udzielają informacji wszystkim członkom społeczeństwa. Poprzez zapewnianie oraz udostępnianie dokumentów i informacji w celu podniesienia edukacyjnego, naukowego i kulturalnego poziomu obywateli oraz ich ekonomicznego i socjalnego rozwoju biblioteki stanowią ważny element w życiu lokalnej społeczności. Są również edukacyjnym centrum miasta, powiatu czy regionu, w którym prowadzą swoją działalność. Przyczyniają się do rozwoju i wzbogacenia życia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.

Bibliotekarz

  • zawsze broni podstawowego prawa jednostki do informacji. Zapewnia nieograniczony, równy dla wszystkich i wolny dostęp do informacji i jej źródeł, znajdujących się w zbiorach bibliotek. W swoich działaniach nie kieruje się żadnymi politycznymi, ideologicznymi i religijnymi poglądami ani nie stosuje cenzury z wyjątkami określonymi przez prawo. Nie jest on jednak odpowiedzialny za wykorzystanie informacji pochodzących z dokumentów i samej biblioteki;
  • dąży do tego, by umożliwić pełen dostęp do informacji, zawartych w dokumentach bez względu na ich lokalizację;
  • świadczy usługi wszystkim użytkownikom bez względu na ich narodowość, rasę, wyznanie czy status społeczny;
  • respektuje prawa autorów i obchodzi się z ich własnością intelektualną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • respektuje prawo użytkowników do prywatności i anonimowości, zachowuje szacunek wobec nich i ich potrzeb informacyjnych. Chroni ich dane osobowe i zapewnia prywatność korzystania z udostępnianych zbiorów;
  • dzięki profesjonalizmowi oraz lojalności wzmacnia pozytywny wizerunek biblioteki i swojego zawodu w społeczeństwie;
  • ma świadomość przynależności do grupy zawodowej, okazuje szacunek darzy szacunkiem kolegów ze wszystkich rodzajów bibliotek, współpracuje i utrzymuje ścisły kontakt z kolegami pracującymi w innych, pokrewnych instytucjach;
  • śledzi bieżące wydarzenia w swojej branży oraz dba o stałe pogłębianie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
  • słowem i czynem wspiera koleżanki i kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu przestrzegania zasad etycznych zawartych w niniejszym kodeksie.

tłum. z jęz. czes.
Katarzyna Kwiatkowska-Žák

 Początek stronyEtyczny kodeks czeskich bibliotekarzy / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/78/kodeks.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187