Biuletyn EBIB 8/1999 (8) grudzień, Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe...

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 8/1999(8) grudzień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Marek Jurowski

redakcja.ebib@gmail.com


Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe...

Felieton wstępny

Artykuły
Aleksander Radwański
     Biblioteka wirtualna - problemy definicyjne
Anna Sitarska
     Katalogi centralne - jak je budować na przełomie wieków
Andrzej Koziara
     Sieciowe rozpowszechnianie baz danych dostarczanych na nośnikach optycznych
Anna Tonakiewicz
     Dostarczanie dokumentów we współczesnej bibliotece naukowej

Sprawozdania:
Robert Szymula
     Konferencja COLIS3 (Dubrownik 1999)
Joanna Skrzypkowska
     Konferencja PUBLICA (Kopenhaga 1999)

Komunikaty:
Remigiusz Lis
     Informatyka w Bibliotece Śląskiej - aspekty techniczne
Krystyna Siwek
     Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
     Warto wiedzieć...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 8/1999 (8) grudzień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe.... - : http://www.ebib.pl/1999/8/index.php. - ISSN 1507-7187