Archiwum konferencji polskich – 2017

24.01 – Warszawa – Seminarium Digitalizacja, Otwarty Dostęp w Nauce a Regulacje Prawne. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. FORMULARZ ZNIŻKOWY. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

26.01 – Warszawa – Seminarium Badania Naukowe Promocja Dorobku Naukowego 'Internet  i Media Społecznościowe w Promocji Nauki. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. FORMULARZ ZNIŻKOWY. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

26-27.01. – Toruń –  ogólnopolska konferencja naukowa Textus et Pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu i Wydział Sztuk Pięknych UMK

10.02 – Chorzów – Konferencja „Biblioteka dla Dydaktyki”. Organizator: Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

15.02 – Warszawa – Konferencja „Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowymi”. Organizator: Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibiologii Uniwersytetu Warszawskiego.

23-24.03. – Toruń – Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce„. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

4-5.04. – Sosnowiec – I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas oraz Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

24-25.04. – Bydgoszcz – Ogólnopolska konferencja  naukowa „Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Organizator: Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

28.04. – WarszawaIV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Od rękopisów po bazy danych”. Organizator: Koło Naukowe Informacji i Książki, Uniwersytet Warszawski.

11-12.05. – Gdańsk – XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”:  Multibibliotekarstwo. Organizatorzy: Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

15-16.05. – Warszawa – Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne. Organizator: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

17.05. – Łódź – Ogólnopolska konferencja naukowa Dylematy w służbie użytkownikom informacji. Między misją a obowiązkiem. Organizator: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego.

18.05. – Warszawa – 26 seminarium w cyklu Badania Naukowe „Repozytoria Prac Naukowych – Aspekty Informatyczne, Organizacyjne, Prawne”. Organizator: CPI. Czytelnicy EBIB mogą skorzystać z 10% rabatu. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

18-19.05. – Lwów – Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”. Organizatorzy: Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

22-23.05. – Warszawa – X Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie, Biblioteka Narodowa. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

23.05. – Katowice – Konferencja Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym. Organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski.

24-25.05. – Kraków – IV Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

25-26.05. – Warszawa  Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych – problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań. Organizator: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

29.05. – Kraków II Warsztat Pracy Infobrokera. Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

29.05. – Warszawa  Seminarium PolBit 2017 – „Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

5.06. – Warszawa  IV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Organizator: Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

6-8.06. – Łódź –  „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?” Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

09-10.06. – Białystok – ogólnopolska konferencja naukowa „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”. Organizator: Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

20.06 – WarszawaPrzygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej – szkolenie praktyczne krok po kroku. Organizator: CPI. Czytelnicy EBIB mogą skorzystać z 10% rabatu. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

23.06 – Opole – Konferencja naukowa „Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

26-27.06. – Kraków – Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

29-30.06. – Białystok – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

19-25.08. – Wrocław – Międzynarodowy Kongres IFLA. Libraries. Solidarity. Society. Organizator: IFLA, BN, SBP. Satelickie wydarzenia IFLA.

14-15.09. – Olsztyn – Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

18-20.09. – Łódź – XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service”. Organizator: Centrum Informacyjno-Biblioteczne  Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

25.09. – Szczecin – Seminarium „Wypożyczalnie międzybiblioteczne – jaka przyszłość?” Organizator: Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

25.09. – Koszalin – Seminarium Rewolucja czy ewolucja? Budowanie kultury organizacyjnej w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej.

20-22.09. – Zakopane – XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej.  Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

26-27.09. – Warszawa  Zjazd  Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

27-28.09. – Wrocław – European Conference on Data Analysis. Organizator: Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny.

29.09 – Słupsk – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – W stulecie powstania SBP”
Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

12-13.10. – Lublin – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Książka w Mediach – Media w Książce Korespondencje i Transpozycje”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie przy współudziale
Zespołu Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie.

19-20.10. – Wrocław – 200 lat Ossolineum – konferencja jubileuszowa. Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

23-24.10 – Gdańsk – Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego. Organizator: Politechnika Gdańska.

25-26.10 – Poznań – Ogólnopolska konferencja naukowa „Biblioteka naukowa czy jeszcze naukowa?”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

25-26.10 – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek „Kierunek: użytkownik zintegrowany”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

06-07.11. – Wrocław – Drugie seminarium z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy pt. „Otwieranie danych i zarządzanie informacją naukową drogą do doskonałości naukowej”. Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Elsevier B.V.

8-9.11. – Zielona Góra – Ogólnopolska Konferencja Naukowej nt.„Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

16-17.11. -Toruń – Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa. IV konferencja DARIAH-PL. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej, Konsorcjum DARIAH-PL.

16.11. – Chorzów – Konferencja „Rozwój człowieka w biegu życia w rodzinie, edukacji i biznesie”. Organizator: Zakład Pedagogiki, Zakład Psychologii w Biznesie oraz Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu..

22-23.11. – Wrocław – Konferencja naukowa „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”. Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Bibliotekoznawstwa.

29-30.11 – Warszawa – Konferencji Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

01.12. – Wrocław –  IX Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich Rola biblioteki w środowisku lokalnym. Organizatorzy: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

05.12. – Katowice – Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ.