Archiwum konferencji polskich 2020

16.12 – wydarzenie online – XIV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych „Świat danych: słowo—obraz — dostęp”. Organizator: Koło Naukowe Infologów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

7-10.12 – wydarzenie online VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Organizatorzy: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Sages.

24-25.11 – spotkanie online – VI edycja konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020. Organizator: PCG Academia.

24.11 – spotkanie online – godz. 9:00-14:30 II Seminarium z cyklu „Otwarta Nauka. Praktyka i Perspektywy : Naukowcy, bibliotekarze i wydawcy w poszukiwaniu wspólnej drogi do otwartej nauki”. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej, Elsevier.

19-20.11 Warszawa Wyborczy Zjazd Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. ZMIANA TERMINU – 2021 ROK.

20.10 – telekonferencja  „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”. Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z siedmioma instytucjami partnerskimi: uniwersytetami medycznymi z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.

20-22.10 Kraków Małopolskie Forum Bibliotek 2020: #signatemporis – biblioteki u progu dekady. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu Małopolskiego, Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego. ZMIANA TERMINU.

24-25.09 – Słupsk –  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a (cyber)rzeczywistość”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku. Patronat medialny EBIB. ZMIANA TERMINU – 2021 ROK.

21.09 – Łódź –  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” . Organizatorzy: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. ZMIANA TERMINU – 2021 ROK.

21.09 – Wrocław –  Forum Dobrych Praktyk – zasoby elektroniczne: aspekty prawne i statystyki. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. ZMIANA TERMINU.

17-18.09 – Kraków – 13 Forum Młodych Bibliotekarzy. Organizatorzy: SBP oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie we współpracy z innymi bibliotekami krakowskimi.  ZMIANA TERMINU.

14-16.09 – Olsztyn –  XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki i nauka – partner czy infrastruktura”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat medialny EBIB. ZMIANA TERMINU – wrzesień 2021.

22-26.06. – Łódź – EAHIL 2020 Be Open Act Together. Organizator: The Medical University of Lodz ZMIANA TERMINU.

8.06. – Wrocław –Student zawsze obecny„. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat medialny EBIB. ZMIANA TERMINU – 10.12.2020.

5.06. – Warszawa –  III Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy „Nowoczesne metody i narzędzia promowania bibliotek”. Organizator: Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli.

4-5.06. – Wrocław – XX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy- kreatywna biblioteka”. Organizator: Wyższe Szkoły Bankowe. Patronat medialny EBIB. ZMIANA TERMINU – 2021 ROK.

22.05. – Wrocław –Student zawsze obecny„. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. ZMIANA TERMINU.

14-15.05 – Gdańsk – XIV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Otwarta nauka, otwarta kultura, otwarta edukacja”. Organizatorzy: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. ODWOŁANA.

26.03. – Gdańsk – Sympozjum „Małe rzeczy”. Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. ODWOŁANE.

22.02. – Toruń – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, SDKN ePrint UMK. Patronat medialny EBIB.