Archiwum konferencji polskich 2019

15.10. – Piotrków Trybunalski – Konferencja Biblioterapeutyczna „Czytanie bawi, uczy, leczy”. Organizatorzy: Łódzkie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Zarząd Okręgu Łódzkiego oraz Zarządy Oddziału w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim i Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

8-9.10. Gdańsk – III Pomorska Konferencja Open Science. Otwarte dane dla nauki i społeczeństwa. Organizator: Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

9.10. Łódź – Konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy „O czytaniu niebanalnie”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi.

27.09. – Słupsk – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku.

26.09. – Chorzów – Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Patronat medialny EBIB.

23-24.09 – Gdynia – Kierunek – Wizerunek – branżowa (nie)konferencja. Organizator: Biblioteka Gdynia.

23.09. – Wrocław – Form Dobrych Praktyk : zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

19-20.09. – Bydgoszcz – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

18-20.09. – Kraków – XV Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

16-18.09. – Bydgoszcz-Pelplin-Toruń – XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Medyczna CM UMK. Patronat medialny EBIB.

12-13.09. – Kraków – Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza. Patronat medialny EBIB.

12-13.09. – Poznań – 12 Forum Młodych Bibliotekarzy „Bibliotekarz do Poznania”. Organizator: Biblioteki poznańskie.

18-19.06. – Wrocław – II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”. Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

12-14.06. – Łódź – I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Organizatorzy: Stowarzyszenie EBIB, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Grupa Bibliotek Wyższych Szkół Bankowych. Patronat medialny EBIB.

6-7.06 – Kraków – IV Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Czytelnik – użytkownik – klient”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

3-4.06 – Bydgoszcz – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Organizator: Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

28-29.05 – Kraków – IV Warsztat Pracy Infobrokera. Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.Patronat medialny EBIB.

28.05 – Katowice – XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian. Organizator: Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

16-17.05. – Gdańsk – XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

15-17.05. – Warszawa – DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce. Organizatorzy: DARIAH-EU, DARIAH-PL, ICM UW. Patronat medialny EBIB.

13-14.05. – Warszawa – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Nauka o informacji w okresie zmian „Rewolucja cyfrowa dziś i jutro – infrastruktura, usługi, użytkownicy”. Organizatorzy: Katedra Informatologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, International Society for Knowledge Organization (ISKO).

23.02. – Toruń – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności”. Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat medialny EBIB.

21-22.03. – Kraków – Ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe oblicza technologii”. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza.

21-22.03. – Kędzierzyn-Koźle – 2. Konferencja „Biblioteka Miejscem Spotkań Na Przełomie Tradycji I Nowoczesności – Młodzi W Bibliotece”. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

26.03. – Warszawa – Seminarium PolBiT Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich”. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Patronat medialny EBIB.

26.03. – Kraków – Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych. Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej. Patronat medialny EBIB.

27.03. – Toruń – Konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy Licencja na czytanie IV. Komiks? Obecny! Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.

4.04. – Częstochowa – „70 lat drukiem i bitami spisane”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej.