Biuletyn EBIB 8/2010 (117) listopad, Kultura organizacyjna bibliotek

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 8/2010(117) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Lidia Derfert-Wolf
Marzena Marcinek

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Zuzanna Helis
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


Kultura organizacyjna bibliotek

Felieton kulturalno-organizacyjny

Artykuły
Maria Garczyńska
     Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym pracowników biblioteki akademickiej
Bożena Jaskowska
     Kulturowe uwarunkowania procesów motywacyjnych w bibliotekach
Jolanta Sobielga
     Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej - aspekty prakseologiczne
Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska
     Współpraca w grupie na przykładzie organizacji imprezy ?Noc w bibliotece? oraz pozyskiwanie wsparcia dla biblioteki

Badania, teorie, wizje
Agnieszka Strzelecka
     Czytelnictwo pracowników naukowych ? badania ankietowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sprawozdania
Anna Ptak
     ?Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej (Łódź, 15-17 czerwca 2010 r.)
Magdalena Karciarz
     Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś k. Krakowa, 8-10.09.2010) pt. Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej
Joanna Grześkowiak-Stepowicz
     Sprawozdanie z konferencji ?From Content to Knowledge in International Relations?
Grażyna Jaroszewicz
     Seminarium ?RDA in Europe: make it happen!?
Milena M. Śliwińska
     Co się wydarzyło w Lublinie?
Forum Młodych Bibliotekarzy ?Jakość bibliotek w naszych rękach?


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2010 (117) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Kultura organizacyjna bibliotek. - : http://www.ebib.info/2010/117/index.php. - ISSN 1507-7187