ebib 
Nr 8/2010 (117), Kultura organizacyjna bibliotek. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Joanna Grześkowiak-Stepowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Sprawozdanie z konferencji „From Content to Knowledge in International Relations”


W dniach 5–6 października 2010 r. odbywała się w Warszawie 20. Konferencja EINIRAS (European Information Network on International Relations and Area Studies), stowarzyszenia ośrodków dokumentacji działających przy europejskich instytucjach zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych.

Konferencję, której temat przewodni brzmiał: „From Content to Knowledge in International Relations” zorganizowała Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Obrady odbywały się w języku angielskim.

Program konferencji podzielono na cztery bloki tematyczne:

  1. Political environment of Poland.
  2. Documentary research and new technologies.
  3. From analogue to digital libraries.
  4. From Web 2.0 to Web 3.0 Semantic.

Sesja pierwsza, prowadzona przez Łukasza Adamskiego z PISM-u, poświęcona była miejscu Polski w Europie. W prezentowanych referatach omawiano polską politykę bezpieczeństwa, najważniejsze cele polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz założenia partnerstwa wschodniego realizowanego przez Rząd RP.

Sesja druga, prowadzona przez Andrzeja Kamińskiego, dyrektora Biblioteki PISM, dotyczyła nowoczesnych technologii i ich roli w dostarczaniu informacji. Piotr Kowalczyk, autor bloga „Password Incorrect” (http://www.passwordincorrect.com/), mówił o dostępnych w sieci narzędziach edytorskich, które każdemu użytkownikowi Internetu umożliwiają samodzielne publikowanie (self-publishing) na poziomie wydawniczym porównywalnym z publikowaniem tradycyjnym. Drugi z panelistów, Leszek Śnieżko, bibliotekarz systemowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił nowy format katalogowania zasobów cyfrowych RDA (Resource Description and Access). Trzeci referat, zaprezentowany przez Williama McKinnleya z EMCI (http://www.ecmi.de), poświęcowny był publikowanemu on-line periodykowi „JEMIE – Journal on Ethonopolitics and Minority Issues in Europe” (http://www.ecmi.de/jemie/).

Trzeci panel prowadzony był przez Annę Borrull z CIDOB (http://www.cidob.org/). Joanna Grześkowiak-Stepowicz opowiedziała zebranym o EBIB-ie (http://www.ebib.info/content/view/2799/89/), o roli, jaką platforma ta odgrywa w środowisku bibliotekarzy polskich, o strukturze samego serwisu oraz o zasadach publikowania tekstów w „Biuletynie EBIB”, kładąc szczególny nacisk na przyjęty przez redaktorów serwisu model open access. Marcin Werla z PCSS omówił rozwój polskich bibliotek cyfrowych, podkreślając znaczenie Federacji Bibliotek Cyfrowych i przyjętych przez nią standardów, dzięki którym możliwe jest zamieszczanie polskich zdigitalizowanych kolekcji w Europeanie. Marcin Werla poruszył także problem długotrwałego zabezpieczania zasobów cyfrowych.

Czwarty, ostatni panel, który wzbudził największe zainteresowanie, prowadzony były przez Wiktora Poźniaka z College of Europe w Natolinie. Sebastian Kruk, reprezentujący KnolwedgeHives.com (http://knowledgehives.com/), mówił o rozwoju Internetu i jego ewolucji w kierunku sieci semantycznej, która umożliwi wyszukiwanie kontekstowe lub znaczeniowe. Sebastian Kruk podkreślił znacznie standardów niezbędnych do tworzenia sieci semantycznej (URI, RDF, SPARQL). Ostatni z prelegentów, Alek Tarkowski z ICM (http://www.icm.edu.pl/web/guest), mówił o tym, w jaki sposób narzędzia sieci Web 2.0 wpływają na rozwój nauki, edukacji, dydaktyki oraz na szeroko rozumianą dystrybucję informacji, przyczyniając się do powstania Science 2.0.

Konferencja połączona była z wyborami nowego przewodniczącego EINIRAS. Wybory wygrała ponownie Eva Sodomova z Rady Europy.

Wszystkie prezentacje do wystąpień konferencyjnych dostępne są pod adresem: http://www.einiras.org/conf/conferences_Warsaw2010.cfm.

 Początek stronySprawozdanie z konferencji „From Content to Knowledge in International Relations” / Joanna Grześkowiak-Stepowicz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2010 (117) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/117/a.php?grzeskowiak. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187