Biuletyn
Powrót do strony 
głównej
nr 3/2008(94) kwiecień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Łukasz Kaleta
Katarzyna Zys

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Łukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Biblioteki bez papieru

Felieton wstępny Yin - Yang

Nature Publishing Group (NPG) - artykuł sponsorowany

Artykuły

Arnaud Pellé
     E-książki: ewolucja zamiast rewolucji
Lidia Osowska
     O e-bookach subiektywnie
Agnieszka Koszowska
     Wkład bibliotek publicznych w rozwój zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
Barbara Szczepańska
     Dzieła osierocone. Palące problemy, propozycje rozwiązań
Katarzyna Zys, Magdalena Maciąg
     Laboratoria wiedzy – czyli co nowego w świecie młodych czytelników?

Badania, teorie, opinie

Renata Mateusiak
     Dostęp do pełnych tekstów książek w Google Book Search
Grażyna Górecka
     Biblioteka otwarta na zmiany

Komunikaty

Łukasz Kaleta
     E-book z Książnicy Cieszyńskiej. Materiały z konferencji naukowej "Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii"

Sprawozdania

Barbara Główka
     Badanie satysfakcji i lojalności użytkowników biblioteki naukowej. Seminarium Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Krystyna Szylhabel
     Pięć lat istnienia NUKAT


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2008 (94) kwiecień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki bez papieru. - : http://www.ebib.info/2010/94/index.php. - ISSN 1507-7187