ebib 
Nr 3/2008 (94), Biblioteki bez papieru. Sprawozdania
 poprzedni artykuł   

 


Krystyna Szylhabel
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Pięć lat istnienia NUKAT

Sprawozdanie z konferencji: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu wiedzy w Polsce (Warszawa 23-25 stycznia 2008 r.)
W dniach 23-25 stycznia 2008 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. Spotkanie przygotowano z okazji pięciolecia NUKAT-u. Organizatorami byli: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Honorowym patronatem otoczyła je J.M. Rektor UW prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Wśród gości (patronów konferencji) członkami honorowymi byli: prof. Richard Quandt – Princeton University, reprezentujący Fundację A.W. Mellona, dr Henryk Hollender – Biblioteka Politechniki Lubelskiej oraz zasłużeni członkowie SBP: Maria Lenartowicz i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – Biblioteka Narodowa. W konferencji uczestniczyli licznie przybyli bibliotekarze z Polski oraz z Albanii, Litwy, Łotwy, Islandii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA.

W sześciu sesjach bibliotekarze przedstawiali swoje stanowiska związane z tworzeniem informacji i reprezentowaniem jej przez katalogi centralne bibliotek, wyszukiwarki internetowe oraz wskazywali na nowe technologie informacyjne.

W sesji Katalog centralny a rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ciekawą prezentację przedstawił dr Vinod Chuchra (VTLS Inc). Mówił nt. Pozyskiwania informacji i jej znaczenia dla obsługiwanych przez nas społeczności. Wskazał nową generację użytkowników i ich potrzeby (84% zaczyna poszukiwania informacji w Internecie, pomijając katalogi bibliotek, a tylko 1% startuje od stron domowych bibliotek). Podsumował współpracę VTLS Inc. z bibliotekami polskimi i wspomniał o wpływie pozyskanego dofinansowania z Fundacji A.W. Mellona na komputeryzację bibliotek polskich. Postawił dwa zasadnicze pytania: Jak zorganizować informację w świecie oraz w jaki sposób wizualizować treści?, na które w dalszej części swojego wystąpienia odpowiedział.

Narodowy zasób zapisów bibliograficznych i NUKAT – to temat wystąpienia dr Henryka Hollendra. Omówił on rolę współkatalogowania w Nukacie. Zwrócił uwagę między innymi na znaczenie zasobów bibliotecznych, zwłaszcza importowanych, oraz na rolę dokumentów elektronicznych.

Podsumowania działalności NUKAT-u dokonała Maria Burchard w referacie Katalog centralny NUKAT - pięć lat współkatalogowania i co dalej? (http://www.nukat.edu.pl/konf2008/mater/13_burchard.pdf). Wskazała istotę fundamentów katalogu centralnego oraz nakreśliła historię jego tworzenia. Obecnie w Nukacie jest ok. 1 mln rekordów opisów bibliograficznych, ponad 2 mln rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Od 2006 r. NUKAT jest w OCLC oraz w Google Scholar. W referacie została zainicjowana późniejsza dyskusja nt. odstąpienia Biblioteki Narodowej od współpracy z NUKAT-em po niespełna dwóch latach obecności. W dyskusji wyrażone zostało przekonanie, iż kierunek działań prezentowany przez BN w tym zakresie nie jest właściwy i nie stanowi wzorca współpracy dla bibliotek polskich.

W sesji popołudniowej swoimi doświadczeniami dzielili się goście zagraniczni. Przedstawicielka OCLC – Jennifer Gatenbay mówiła o nowych funkcjach katalogów centralnych i o współpracy z NUKAT-em, a także z Google Scholar i in. Marylene Micheloud opowiadała o funkcjonowaniu Centralnego Katalogu Sieci Bibliotek Zachodniej Szwajcarii – RERO. Katalog ten zawiera 4 mln opisów dokumentów tylko z nauk społecznych. Szczyci się również współpracą z Google Scholar. Wreszcie Sigrun Hauksdottir – Consortium of Icelandic Libraries przedstawiała islandzki katalog centralny GEGNIR. Katalog liczy 1 mln opisów i jest prezentowany za pośrednictwem systemu bibliotecznego ALEPH. Istotą jego działania jest obsługa wszystkich mieszkańców Islandii poszukujących informacji, począwszy od najmłodszych dzieci, a kończąc na pracownikach naukowych. Jest to jedyny katalog w Islandii, wykorzystywany przez wszystkich, jest to bowiem kraj niewielki, liczący ponad 300 tys. mieszkańców.

W drugim dniu konferencji mówiono o Roli standardów w budowaniu informacji oraz o katalogu NUKAT w sieci. Andrzej Padziński (Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie) podkreślił znaczącą rolę Anny Paluszkiewicz w budowie katalogu centralnego NUKAT w referacie pt.: Znaczenie dorobku Anny Paluszkiewicz w dziedzinie bibliotekarstwa. Ciekawe wystąpienie pt.: Bibliotekarz i wydawca – współtwórcy informacji o książce – w trosce o szybki dostęp do publikacji zaprezentowały Krystyna Sanetra i Małgorzata Konopka-Wielek (Biblioteka Jagiellońska). Panie opowiedziały między innymi o tym, jak kompletność i poprawność danych umieszczonych w książce przez wydawcę wpływa na szybkość dostarczania informacji. Odpowiedzi na pytania w tej kwestii udzielał Piotr Dobrołęcki z Polskiej Izby Książki.

Współczesne obiekty cyfrowe to temat zainicjowany przez dr. Marka Nahotkę (Energoprojekt Kraków S.A.). Mówił on o konieczności zmiany poglądu na rolę biblioteki w komunikacji cyfrowej. Oto niektóre hasła wygłoszone w wystąpieniu: OPAC musi wyjść z ukrycia, z głębokiego Webu na jego powierzchnię! OPAC należy oprzeć na strukturze syntaktyki XML, zamiast ISO 2709 (np. WorldCat – XC).

W dalszej części Ewa Dobrzyńska-Lankosz i Bogusława Macheta (Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) zajęły się tematem obecności zasobów bibliotek cyfrowych w NUKAT.

Ostatniego dnia konferencji dyskutowano w ramach dwóch sesji nt.: Katalog centralny dla bibliotek, katalog centralny dla wszystkich oraz Udostępnianie i wykorzystanie danych z NUKAT.

Dokonane omówienie-sprawozdanie z konferencji dotyczy niektórych wystąpień; o pozostałych można uzyskać informacje pod adresem http://193.0.118.55/. Tam też są prezentacje w formacie ppt, które towarzyszyły autorom w referowaniu zagadnień.

 Początek stronyPięć lat istnienia NUKAT : Sprawozdanie z konferencji: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu wiedzy w Polsce (Warszawa 23-25 stycznia 2008 r.) / Krystyna Szylhabel// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2008 (94) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/94/a.php?szylhabel. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187