Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Beata Antczak,
Marek Jurowski,
Wioletta Kobylińska.

Redakcja techniczna:
Piotr Malak

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka
Piotr Malak


Rozmiar: 77 bajtów Dzieci, książka, biblioteka

Felieton redaktora prowadzącego

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Komunikaty

Warto wiedziećBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2003 (43) marzec. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2003. - Czasopismo elektroniczne. - Dzieci, książka, biblioteka. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/43/index.php. - ISSN 1507-7187