EBIB 
Nr 3/2003 (43), Dzieci, książka, biblioteka. Warto wiedzieć
 Poprzedni artykuł   

 


EURYDICE, the information network on education in Europe


EURYDICE, the information network on education in Europe - jest to sieć informacyjna, która dostarcza danych o narodowej polityce i systemach edukacyjnych poszczególnych krajów. Zbiera informacje o nowych trendach i przyszłości edukacji w Europie. Redakcja regularnie drukuje studia porównawcze, analizy i raporty o poszczególnych systemach, wskaźniki ocen, ankiety, bibliografie i inne dokumenty ważne dla edukacji.

Bibliografie z EURYDICE (dostępne za darmo w formacie pdf)

  1. Thematic Bibliography: Lifelong Learning - second edition
  2. Thematic bibliography: Evaluation in Education
  3. In-Service Teacher Training in the EU and the EFTA/EEA Countries - Bibliography
  4. Thematic bibliography: Information and communication technologies in education

http://www.eurydice.org/

Mapa systemów edukacyjnych w Europie (w jęz ang. i narodowych)
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
Edukacja wczesnoszkolna w Europie - raport europejski (dostępny za darmo)
http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/analysis/en/frameset_analysis.html
Information and communication technology in education
http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/analysis/en/frameset_analysis.html

 Początek stronyEURYDICE, the information network on education in Europe// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2003 (43) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/43/eurydice.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187