Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 5/2010(114) czerwiec/lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Beata Antczak-Sabala
Dorota Lipińska

Korekta:
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy

Felieton wstępny

Artykuły

Magdalena Karciarz
     Dyplomowany.pl - jak to się zaczęło...
Edyta Szelejewska
     Rola motywacji w rozwoju zawodowym bibliotekarzy
Anna Jakubiec, Helena Juszczyk
     Czy mamy się gdzie szkolić?
Urszula Cimoch
     Metody aktywne w szkoleniach dla bibliotekarzy

Badania, teorie, wizje

Renata Augustyn
     Sztuka efektywnego doboru pracowników do biblioteki
Barbara Janczak
     Zostać dyplomowanym... – czy warto i jak to zrobić?
Michał Kuśnierz
     Blind Search – test wyszukiwarek Google, Yahoo!, Bing

Komunikaty

Bożena Lewandowska
     Platforma Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie
Anna Marcol
     "Dialogi Biblioteczne" – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Sprawozdania

Aneta Ostrowska
     Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt.: Transparency in Science, Open Access and Scholarly Publishing (Przejrzystość w nauce, Open Access i publikowanie naukowe)
Aneta Kowalska
     Książkowe Inspiracje – wariacje na temat materii książki i przestrzeni wokół niej


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2010 (114) czerwiec/lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy. - : http://www.ebib.info/2010/114/index.php. - ISSN 1507-7187