Biuletyn
Powrót do strony 

głównej
nr 1/2008(92) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Katarzyna Kozak
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski
Łukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Kultura konwergencji - idzie nowe

Felieton zmienno-dynamiczny

Artykuły

Bożena Jaskowska
     O kulturze konwergencji słów kilka
Maria Miller
     Od Library 2.0 do Library 3-D – drugie życie bibliotek
Sylwia Miszczak, Andrzej Miszczak
     Książka konwergencyjna
Małgorzata Filipczak
     Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej generacji
Grzegorz Gmiterek
     Prasa w dobie konwergencji i nowych mediów

Badania, teorie, wizje

Renata Augustyn, Michał Fijał
     Strategia obsługi czytelni
Ewa Piotrowska
     Biblioteki i bibliotekarstwo we współczesnym Egipcie
Damian Zalewski
     „Zarządzanie wiedzą w bibliotece” – Brzmi dumnie, ale co to znaczy?
Joanna Nowak
     Bibliotekarz–profesjonalista? Czy nie koniecznie… Szkic historyczno-polemiczny

Komunikaty

Maria Anna Jankowska
     Bibliotekoznawstwo a stypendium Fulbrighta – wyzwania i szanse dla amerykańskich bibliotekarzy i polskich bibliotek
Bolesław Rek
     Indeks mierzący efektywność badawczą naukowca
Jarosław Lipszyc
     Wolne Lektury, czyli jak sprawić, żeby uczniowie czytali

Recenzje

Agnieszka Koszowska
     Wikinomics - partnerska produkcja i siła społeczności
Alek Tarkowski
     W ramach remanentu: recenzja "Języka nowych mediów" Lva Manovicha

Sprawozdanie

Maja Wojciechowska, Katarzyna Kant
     Sprawozdanie z konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek
Barbara Szczepańska
     Spotkanie ekspertów EBLIDA ds. prawa autorskiego. Wiedeń, 7-8 listopada 2007 r.


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2008 (92) luty. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Kultura konwergencji - idzie nowe. - : http://www.ebib.info/2010/92/index.php. - ISSN 1507-7187