ebib 
Nr 1/2008 (92), Kultura konwergencji - idzie nowe. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Maja Wojciechowska
Katarzyna Kant
Biblioteka Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku

Sprawozdanie z konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek


21 listopada w siedzibie Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku odbyła się druga już Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek”, w tym roku pod hasłem: Elektroniczny wizerunek biblioteki. Patronat nad obradami objął Polski Związek Bibliotek oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencja Elektroniczny wizerunek biblioteki jest kontynuacją cyklu corocznych spotkań poświęconych problematyce organizacji i zarządzania bibliotekami. Wśród zainteresowanych tematyką konferencji znaleźli się zarówno bibliotekarze reprezentujący biblioteki z całego kraju, m.in. bibliotekarze akademiccy, bibliotek pedagogicznych, publicznych, szkolnych oraz branżowych, jak i pracownicy naukowi.

Tematy poruszane podczas obrad skupione były wokół pracy biblioteki XXI w., zaś w szczególności:

  • możliwości kształtowania wizerunku biblioteki poprzez media elektroniczne,
  • wprowadzania do bibliotek nowych nośników informacji,
  • tworzenia bibliotek elektronicznych i zarządzania nimi,
  • stosowania programów bibliotecznych, elektronicznych baz danych, oprogramowania i sprzętu komputerowego w bibliotekach,
  • tworzenia strony WWW biblioteki i zarządzania nią,
  • tworzenia wystaw wirtualnych,
  • zmian organizacji pracy biblioteki spowodowanej rozwojem nowych technologii,
  • roli bibliotek w nauczaniu na odległość,
  • przyszłości bibliotek w społeczeństwie informacyjnym,
  • wykorzystania mediów elektronicznych w edukacji.

Nie zabrakło zatem refleksji na temat komputeryzacji bibliotek, możliwości, jakie daje Internet oraz serwisy Web 2.0 w pracy bibliotek. Referaty zaprezentowane podczas obrad dotyczyły także kwestii rozwoju bibliotek cyfrowych, roli, jaką media elektroniczne odgrywają w kształtowaniu wizerunku biblioteki. Prelegenci podkreślali rolę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie, rozwoju szerokiej gamy usług informacyjnych. W przerwach między poszczególnymi sesjami toczyły się ożywione dyskusje kuluarowe. Konferencja, zgodnie z zamysłem organizatorów, stała się ciekawym forum wymiany poglądów, idei i doświadczeń bibliotekarzy. Owocem obrad będzie publikacja materiałów konferencyjnych (tak jak to miało miejsce w przypadku pierwszej konferencji). Tymczasem powoli krystalizują się plany kolejnej – trzeciej już konferencji – która odbędzie się pod koniec przyszłego roku akademickiego (maj 2009 r.). Już dziś serdecznie zapraszamy.

 Początek stronySprawozdanie z konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek / Maja Wojciechowska, Katarzyna Kant// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2008 (92) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/92/a.php?wojciechowska_kant. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187