Biuletyn
Powrót do strony 
głównej
nr 9/2008(100) grudzień/styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Komperda

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Zuzanna Helis
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


EBIB – czasopismo otwarte

Felieton rocznicowy

Felieton wstępny

Artykuły

Dorota Krawczyk, Jolanta Wróbel
     Analiza cytowań Biuletynu EBIB w wybranych czasopismach bibliotekarskich
Renata Łuczyna, Karolina Malamis
     Co cytuje EBIB? Analiza źródeł cytowanych
Elwira Małecka, Justyna Pietroń
     Kto publikuje w EBIB-ie?
Magdalena Wojczyńska
     Biuletyn EBIB w programie nauczania Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Piotr Bierczyński
     Panorama Forum EBIB. Cz. 1

Badania, Teorie, Wizje

Anna Komperda
     Czasopisma bibliotekarskie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Anna Starek, Monika Trzaskowska
     Czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Liście Filadelfijskiej
Ewelina Matyja, Marta Owczarek
     Czasopisma bibliotekarskie w wybranych bazach czasopism

Sprawozdania

Barbara Chmura
     23. Spotkanie Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie
Dorota M. Kozielska, Maria Miller
     Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii. Polonia 2.0? Sprawozdanie z konferencji w Lille


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2008 (100) grudzień/styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - EBIB – czasopismo otwarte. - : http://www.ebib.info/2010/100/index.php. - ISSN 1507-7187